Svårigheter i skolan – fokus när forskare och praktiker möttes

Psykisk ohälsa, hemmasittare, nyanlända, mobbing, funktionsnedsättning och skolfrånvaro.

Utmaningarna är många i dagens skola. I förra veckan samlades 250 forskare och praktiker på Högskolan Väst för att ta del av forskning, goda exempel från skolans värld och för att diskutera lösningar och framtiden tillsammans.

– Vi vill erbjuda en arena där forskare kan diskutera frågor tillsammans med yrkesverksamma och studenter, säger Martin Molin, biträdande verksamhetsledare, Barn- och ungdomsvetenskapliga forskningsmiljön på Högskolan Väst.

Syftet med konferensen Att möta svårigheter i skolan var att erbjuda ett forum där både forskning och olika verksamheter kan presenteras, samt skapa möjlighet till dialog mellan forskare och professionsgrupper. Det var en konferens med dagsfärsk forskning, såväl från Högskolan Väst som från en mängd andra högskolor och universitet i Sverige.

Närmare 250 personer – forskare och lärare – deltog men också en mängd olika professioner på fältet, kommunal och regional förvaltning, politiker samt frivilligorganisationer.

– Jag tycker framför allt det är roligt att följa med i den forskning och de studier som bedrivs. Och koppla det till inkludering och integrering, säger Marianne Hedberg, omsorgslärare, Vuxenutbildningen i Uddevalla.

Här kan du ta del av fler röster från dagen.