Tjejer i elbranschen

Elbranschen är fortfarande en mycket mansdominerad bransch.

Tjejer i elbranschen 1
Två tjejer på El- och energiprogrammet på Lindholmens tekniska gymnasium.

För att råda bot på det, arbetar rektor Jenny Tydén på Lindholmens tekniska gymnasium med att tjejer på el och energiprogrammet ska få tillfälle att möta kvinnor i elbranschen.

– Syftet med det här mötet är att ge tjejerna en starkare yrkesidentitet, få dem att känna sig välkomna och efterfrågade i elbranschen, säger Jenny Tydén. I förlängningen hoppas jag att det får fler tjejer att söka sig till el- och energiprogrammet i framtiden.

Den 24 mars bjuder Lindholmens tekniska gymnasium in tjejerna på skolans el- och energiprogram till en halvdag tillsammans med företagen Assemblin, Bravida, Midroc och Elektrocentralen. Då ska tjejerna få möta kvinnor som arbetar i elbranschen, höra dem berätta om sitt yrke och alla möjligheter som finns inom branschen samt hur de ser på framtiden. Tjejerna kommer också att få besöka kvinnornas arbetsplatser och se vad de eventuellt kommer att arbeta med när de är färdiga med sin utbildning.

– Det här är första gången vi gör detta på Lindholmens tekniska gymnasium, men jag hoppas att det blir fler tillfällen och samarbeten, säger Jenny Tydén. Det finns så många jobbmöjligheter för den som är utbildad inom el- och energi. Det är verkligen en framtidsbransch. Därför vill vi få fler ungdomar att söka sig till el- och energiprogrammet och inte minst tjejer.