Hem KOMMUNER Umeå universitet och Skellefteå kommun ingår ett strategiskt partnerskap

Umeå universitet och Skellefteå kommun ingår ett strategiskt partnerskap

Publicerat av: Redaktionen

Umeå universitet och Skellefteå kommun tecknar nu ett strategiskt partnerskap med syfte att hitta och utveckla långsiktiga former för samverkan.

Tillsammans har parterna identifierat tre fokusområden där organisationerna kan stärka varandras arbete: Strategisk kompetensförsörjning, hållbar samhällsutveckling och Artificiell Intelligens, AI.

Umeå universitet och Skellefteå kommun ingår ett strategiskt partnerskap

Kompetensförsörjning och tillgång till kvalificerad arbetskraft är idag den största utmaningen för ett växande Skellefteå, för det privata näringslivet såväl som för offentlig sektor.

Med dagens tillväxttakt och kommande stora företagsetableringar förväntas rörligheten på arbetsmarknaden öka, något som också ställer ökande krav på möjlighet till omskolning och tillgång till högre utbildning.

– En helt ny industri är under framväxande i Skellefteå som befinner sig i en snabb samhällsomvandling där kompetensförsörjning är en nyckelfaktor för att säkra välfärden. Med en stark tillväxt i Skellefteå och en växande befolkning är det viktigt att hitta samarbeten som stödjer utvecklingen och ett ökat samarbete med Umeå universitet om strategisk kompetensförsörjning är rätt väg att gå, säger Kristina Sundin Jonsson, kommundirektör, Skellefteå kommun.

För Umeå universitets del innebär partnerskapet en struktur för mer långsiktiga former av samverkan med Skellefteå kommun. Målet är att höja kvaliteten på universitetets forskning och utbildning och att ge forskare och lärare en tydligare ingång för samverkan med kommunens alla verksamheter.

– Vi har länge samarbetat både med kommun och näringsliv i Skellefteå, och är därför mycket glada över att kunna förstärka vår relation och våra gemensamma ambitioner i ett strategiskt partnerskap. I och med det nya avtalet så finns det stöd för relations- och nätverksbyggande över tid. En långsiktig relation med Skellefteå kommun betyder att vi gemensamt kan fokusera forskning och utbildning kring samhällets behov och bidra till att lösa dess utmaningar, säger Hans Adolfsson, rektor vid Umeå universitet.

Styrgruppen, bestående av ledningen vid Umeå universitet och Skellefteå kommun, har tagit fram en verksamhetsplan för de kommande två åren där man förutom ett antal gemensamma aktiviteter också tillsätter arbetsgrupper inom de olika fokusområdena för att utveckla arbetsmodeller samt identifiera och möjliggöra samarbeten.

– Satsningen på högre utbildning och forskning och att stärka samarbetet med fler universitet inom deras spetsområden och stärka närvaron av universiteten i den utveckling som pågår är avgörande för utvecklingen, säger kommunalråd Lorents Burman, Kommunalråd Skellefteå kommun.

Samverkan inom området för strategisk kompetensförsörjning handlar bland annat om att utveckla samarbetet kring lärar- och sjuksköterskeutbildningen samt för yrkes- och professionsförberedande utbildningar för att planera och bygga samhället. Inom området hållbar samhällsutveckling nämns bland annat möjligheter för forskning och utbildning att knytas till den snabba expansion och samhällsutveckling som sker i Skellefteå idag.

Det tredje fokusområdet rör Artificiell intelligens (AI), ett område där Umeå universitet ligger i framkant internationellt. Redan i dag har AI en avgörande betydelse för industrins och näringslivets konkurrenskraft, liksom för viktiga infrastrukturer i samhället som skola, omsorg, vård och energiförsörjning.

– Det finns redan nu planer på breddad samverkan mellan Skellefteå kommun och Lärarhögskolan och sjuksköterskeprogrammet vid Umeå universitet. Den snabba utvecklingen i kommunen skapar också möjligheter för många framtida forskningsprojekt, bland annat inom regional utveckling, säger Hans Adolfsson.

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>