Hem POLITIK Värdet av AI inom det offentliga beräknas till miljarder årligen

Värdet av AI inom det offentliga beräknas till miljarder årligen

Publicerat av: Redaktionen

Ökad användning av artificiell intelligens (AI) kan stärka välfärden och skapa ekonomiska värden inom offentlig förvaltning motsvarande ca 140 miljarder årligen.

Det framkommer i en delrapport från DIGG – Myndigheten för digital förvaltning – som nu överlämnats till regeringen.

Värdet av AI inom det offentliga beräknas till miljarder årligenRapporten visar att den offentliga förvaltningen i Sverige i grunden har goda förutsättningar att tillvarata potentialen med AI.

– Sverige har en relativt hög digitaliseringsmognad jämfört med andra länder. Men för att offentlig förvaltning ska kunna ta tillvara den fulla potentialen med AI och göra AI mer ändamålsenlig behövs ytterligare åtgärder.

Ytterst handlar det att ta fram lösningar som gynnar medborgarna och effektiviserar offentlig sektor, säger Anna Eriksson, generaldirektör för DIGG.

Sverige står inför en stor demografisk utmaning där befolkningsandelen ökar bland de yngsta och äldsta. Enligt en analys från Finansdepartementet kommer finansieringsgapet uppgå till cirka 90 miljarder från och med år 2026.

– För att hantera den välfärdsutmaningen krävs att vi inom det offentliga tänker nytt. Offentlig sektor varken kan eller har råd med att lösa den utmaningen på traditionellt sätt, med fler människor. Genom de åtgärder som vi föreslår minskar risken för omfattande dubbelarbete inom offentlig förvaltning. Därmed kan också investeringskostnaderna hållas nere, säger Patrick Eckemo, ansvarig chef för regeringsuppdraget på DIGG.

Rapporten beskriver flera områden som behöver förbättras för att öka det offentligas förmåga att använda AI, bland annat styrning och ledning, rättsutveckling, kompetensförsörjning, digital infrastruktur, datahantering samt samarbete och innovation.

– Vi måste tänka digitala resurser där automatisering och förstärkning med hjälp av AI är viktiga verktyg. Samtidigt bär AI med sig utmaningar. AI ställer bland annat krav på systematisk hantering av säkerhetsorienterade frågor liksom systematiska etiska överväganden. AI ställer också krav på god styrning och kontroll. Dessa utmaningar kan dock rätt hanterat, lyfta den offentliga förvaltningens sammantagna förmåga inom många områden, fortsätter Patrick Eckemo.

Lämnas några konkreta förslag på åtgärder i rapporten?

För offentlig förvaltning föreslås ett antal åtgärder som ökar förmågan att använda AI. Bland annat ett koordinerande expertteam inom AI, en AI-guide som innehåller riktlinjer och bästa praxis, en plattform för samverkan, samutveckling och innovation. Vidare föreslås åtgärder för att underlätta för försöksverksamhet, en utveckling av yrkes- och rollspecifika AI-utbildningar samt en nationell datastrategi.

Vad innebär förslagen för offentlig förvaltning?

Förslagen i delrapporten kan öka medvetenheten om var och hur AI kan användas för att utveckla verksamheten. De kan göra det enklare att komma igång med AI i verksamhetsutvecklingen på ett säkert och etiskt korrekt sätt.

Vad händer nu?

– DIGG kommer att fokusera på att sprida de kunskaper vi har samlat på oss under uppdraget. Självklart hoppas vi att förslagen kommer att förverkligas. AI är här för att stanna, avslutar Patrick Eckemo.

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>