Högskolan i Skövde ger studenterna stöd online
Hem SKOLNIVÅEFTERGYMNASIAL UTBILDNING Högskolan i Skövde ger studenterna stöd online

Högskolan i Skövde ger studenterna stöd online

Publicerat av: Redaktionen

Den 17 mars 2020 var campus som vanligt fullt av liv och rörelse, dagen efter ekade högskoleområdet tomt.

Högskolan i Skövde ger studenterna stöd online

Den 17 mars 2020 var campus som vanligt fullt av liv och rörelse, dagen efter ekade högskoleområdet tomt. Mitt i en termin var studenterna borta. Foto: Högskolan i Skövde

Mitt i en termin var studenterna borta.

Distansundervisning på Högskolan i Skövde var införd. Personalen på Avdelningen för utbildnings- och studentstöd är, förutom lärarna, de som har närmast kontakt med studenterna och har i vanliga fall många personliga möten. Nu har det varit annorlunda och digitala studentstödsaktiviteter är en del av vardagen.

Regeringen rekommenderade, på rekommendation av Folkhälsomyndigheten, att landets högskolor och universitet skulle ställa om. Från undervisning på campus till online, och det skulle ske omgående. Lärarna som var vana att undervisa i salar på plats fick hålla sina föreläsningar framför en datorskärm istället och ta emot frågor i chatten, eller så fick de spela in sina föreläsningar. Och studenterna fick gå hem, var och en till sitt. I början var det givetvis många praktiska frågor kring tekniken, utrustning och schemaändringar innan det började bli en ny vardag.

– Lärarna har tagit ett stort ansvar för att snabbt utveckla nya former för undervisningen, examinationer och för att kontakten med studenterna ska fungera. Det fysiska mötet med studenterna är något som ändå saknas både från lärar- och studenthåll. Våra studenter brukar ofta poängtera att den nära kontakten med lärare som vi har här på Högskolan, tack vare att vi inte är så stora, är bland det bästa med att studera här. Lärarna har dragit ett otroligt tungt lass för att upprätthålla det, säger Elizabeth Persson, biträdande chef, Avdelningen för utbildnings- och studentstöd.

Omställningen har varit stor för landets studenter. Men tillbakablicken över året som gått visar att det ändå fungerat förvånansvärt bra. Det har varit mycket håll i, håll ut och vi är i det här tillsammans.

– Studenterna har skött sig otroligt bra. Det är tack vare deras uthållighet som det faktiskt går att bedriva studier på det här viset.

Digitala studentstöds aktiviteter

Avdelningen för utbildnings- och studentstöd har studenten i fokus och här finns centrala funktioner som antagning, studie- och karriärvägledning, studenthälsovård och studentservice för att nämna några. En avdelning som många studenter kommer i kontakt med och är vana att ha en tät kontakt med.

– Vi vet att situationen med distansundervisning är påfrestande för många studenter. Redan i slutet av förra våren genomförde vi en studentenkät för att få information och vetskap om hur studenterna upplevde situationen. Åtskilliga studenter tycker att det är svårt med motivationen när de studerar hemifrån och saknar den studiesociala miljön som det innebär att läsa på campus. Inom kort kommer vi följa upp med en ny enkät.

Redan förra våren hölls en del stödaktiviteter online och nu har avdelningen planerat in många olika aktiviteter som sträcker sig över resterande del av den här terminen.

– Vi hoppas att studenterna ska hitta till och delta i våra webinarier. Vi vill verkligen göra så mycket vi kan för att studenterna ska få verktyg till studiemotivation och ett bättre mående för att orka med, och klara av sina studier. Det vinner alla på, konstaterar Elizabeth Persson.

Inte allt på distans

Men det finns också utbildnings- och examinationsmoment som inte kan utföras på distans. Det kan bero på att utbildningen kräver viss utrustning som bara finns på Högskolan eller att rättssäkerheten vid tentamen inte går att upprätthålla om examinationen hålls digitalt.

– Vi införde snabbt många olika smittskyddsåtgärder på campus, så att det skulle vara så coronasäkert som möjligt för de studenter och personal som emellanåt behövde vara på plats av olika anledningar.

Vid samtliga receptioner på Högskolan finns plexiglas, hygienstationer med handsprit finns utplacerade och många informationsskyltar påminner om allt från handtvätt till att hålla avstånd. I samband med salstentamen har rutinerna ändrats och flera åtgärder införts så att examinationerna ska kunna genomföras på ett säkert och tryggt sätt, både för studenter och personal. Fler salar används, tidigare insläpp för att undvika köbildning och extra städning både före och efter för att nämna några av åtgärderna.

Kontakt med smittskyddsläkare

Högskolan har en kontinuerlig kontakt med smittskyddsläkaren på Skaraborgs Sjukhus och har hela tiden haft en dialog kring den rådande situationen i framför allt Västra Götaland och rådgjort kring aktuella smittskyddsåtgärder.

– Det känns tryggt att vi kan stämma av och diskutera olika smittskyddsinsatser. Det bidrar till att vi kan införa lämpliga åtgärder i olika delar av Högskolan. Vi vet att en del studenter vill studera på biblioteket eller ha grupparbeten på campus och då är det bra att kunna informera om vad smittskyddsläkaren påtalat för sådana situationer och bidra till att säkerställa olika studiemiljöer.

Sedan pandemin började har Högskolan i Skövde varit förskonad från större utbrott av covid-19.

– Vi uppmanar våra studenter, precis som vår personal, att meddela Högskolan om de drabbats av covid-19. Även om de inte är på campus så ofta, är det viktigt ur smittspårningssynpunkt att vi får veta det. Vi har inte fått kännedom om några klusterutbrott, utan har haft en del enstaka fall både bland personal och studenter. Det tyder på att man har skött sig och följt de rekommendationer som finns och det är vi givetvis oerhört tacksamma för.

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>