Vårterminen inleds med distansundervisning för årskurs 7–9 i Kävlinge kommun

Smittläget i Skåne är fortsatt högt.

Vårterminen inleds med distansundervisning för årskurs 7–9 i Kävlinge kommun 1Utifrån aktuell rekommendation från Smittskydd Skåne har därför sektor Utbildning idag beslutat att inleda terminen som börjar den 11 januari med distansundervisning för eleverna i årskurs 7, 8 och 9.

– Vi bedömer förutsättningarna för att bedriva undervisning av hög kvalité på distans som god. Våra elever och lärare är väl förtrogna med digital undervisning, säger Barbro Börjesson, sektorchef Utbildning.

Distansundervisningen som gäller elever i årskurs 7–9 startar den 11 januari och beräknas pågå till den 24 januari. Eleverna i årskurs F-6 omfattas inte av distansundervisningen i enlighet med rekommendationer från regeringen, Folkhälsomyndigheten (FHM) och Smittskydd Skåne.

Lunchbeställning som e-tjänst
I samarbetet med Måltidsservice har man också möjliggjort lunchbeställning via kommunens e-tjänster under distansundervisningen. Perioden tisdag 12 januari till och med fredag 22 januari kommer vårdnadshavare att kunna anmäla eventuella önskemål vad gäller lunch.