”Vi måste bygga ett starkt digitalt ekosystem inom utbildning för att nå Europas mål”
Hem TEKNIK ”Vi måste bygga ett starkt digitalt ekosystem inom utbildning för att nå Europas mål”

”Vi måste bygga ett starkt digitalt ekosystem inom utbildning för att nå Europas mål”

Publicerat av: Redaktionen

Igår bjöd EU-kommissionären för utbildning, Mariya Gabriel, in till konferensen Digital Education Stakeholder Forum.

På agendan stod arbetet med kommissionens Digital Education Plan, en handlingsplan framtagen för att skapa möjligheter för medborgare, företag och offentlig sektor att möta det enorma behovet av digital utbildning, kompetens och kompetensomställning i EU:s medlemsländer.

Deltagande på konferensen var bland andra utbildningsministerns statssekreterare Emma Ölmebäck, men även EU-toppen Margrethe Vestager, EU-kommissionens konkurrenskommissionär. Beth Havinga, vd för European Edtech Alliance, presenterade vid mötet resultatet av det samarbete organisationen haft med EU: Time for action: making EdTech a key driver in the European digital education ecosystem

Digitala lösningar ses som en förutsättning för att uppnå målen i Digital Education Plan och kommissionären har under en tid bjudit in till ett flertal rundabordssamtal med både edtechentreprenörer och European Edtech Alliance, som är en allians av europeiska branschorganisationer som tillsammans representerar mer än 2400 edtechföretag i Europa. Samtalen har nu resulterat i det visionsdokument Beth Havinga presenterade från branschen. Dokumentet kommer att användas som underlag i bilaterala möten EU-kommissionen har med respektive lands utbildningsdepartement.

Swedish Edtech Industry är en del av European Edtech Alliance och var en drivande kraft till att starta nätverket. Swedish Edtech:s vd Jannie Jeppesen sitter i styrelsen och har deltagit på de intensiva möten som föregick konferensen. Hon menar att arbetet är ett stort steg framåt och pekar på en enighet.

”Vi måste bygga ett starkt digitalt ekosystem inom utbildning för att nå Europas mål”

Jannie Jeppesen, Swedish Edtech Industry och Beth Havinga, European Edtech Alliance

– Det är tydligt att coronapandemin har satt en helt annan agens på att utbildningssystemen i Europa måste öka sin beredskap och förmåga att genomföra digital utbildning, också för att möta de snabbt förändrade kompetensbehoven på arbetsmarknaden. För oss är det självklart att edtech spelar en viktig roll i att bygga upp ett fungerande digitalt ekosystem för detta. Att vi nu jobbar på det här sättet med EU-kommissionen är ett tecken på att insikten finns att om vi ska bli bäst på att både utveckla och använda edtech, då måste vi faktiskt arbeta tillsammans,

Jannie lyfter också att näringslivsfrågor och utbildningsfrågor ofta ligger längre ifrån varandra än de borde göra. Utvecklingen inom området är sammanflätat när det handlar om digital utveckling.

– I vår vision och förslagen som nu tagits fram lyfter vi bland annat livsvillkoren för små och medelstora edtechföretag på en så komplex marknad, eller snarare så många små marknader som Europa består av, och de utmaningar det ger. Utbildningssektorn är till stor del offentlig verksamhet och det finns en samsyn om att vi behöver stimulera till innovation och utveckling, för att kunna utveckla nya tjänster som också kan skalas och kan komma fler till nytta.

Nu efterlyses ett stärkt samarbete mellan offentlig sektor och företagen för att öka innovationstakten för både användning och utveckling av edtech. Det handlar både om finansieringsmodeller och upphandling, ett ansvarstagande för att utveckla gemensamma testmiljöer och ramverk för innovation men också att se utvecklingen på området som ett samspel.

– Europa kan ju inte vara ledande i digital utbildning utan ett fungerande ekosystem av digitala tjänster och vi tror att utveckling och användning går hand i hand, säger Jannie. Det visionsdokument som vi presenterat nu är ett resultat av dialogerna och rundabordsamtalen och vi ser fram emot ett fortsatt arbete, både på central nivå, men också med respektive lands regering, avslutar hon.

Läs hela Visionsdokumentet här: Time for action: making EdTech a key driver in the European digital education ecosystem

 

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>