Viktigaste kriterierna för kvalitet i gymnasieskolan!

Vi frågade ett stort antal gymnasielärare i Sverige vilka kriterier de anser är de viktigaste för kvalitet i gymnasieskolan. De flesta svarade att lärarna behöver vara behöriga. Man poängterade att lärarna ska ha rätt utbildning, kompetens samt vara legitimerade i de ämnen som de undervisar i.

Man betonade också vikten av ett bra ledarskap. Man efterfrågar en kompetent ledning som har eleverna och personalens bästa för ögonen. Ledarskapet ska vara professionellt, tydligt och stöttande.

Viktigaste kriterierna för kvalitet i gymnasieskolan! 1Den tredje största kategorin handlade om att lärarna ska kunna få tid och arbetsro för undervisning. Flera poängterade att det även handlar om att hinna planera, reflektera, analysera och utvärdera. Lärarna måste få rätt förutsättningar genom exempelvis rimlig arbetsbelastning och mindre administration.

Elevernas egna ansvar och att det ska finnas tid och pengar som möjliggör för lärarna att kompetensutvecklas, och utvecklas som pedagog, var också två saker som togs upp för att man ska kunna säkerställa kvalitet i gymnasieskolan.

Läs hela artikeln i Framtidens Karriär – Gymnasielärare