Kan fysisk aktivitet och läxläsning öka elevers välmående och skolresultat?
Hem FORSKNING Kan fysisk aktivitet och läxläsning öka elevers välmående och skolresultat?

Kan fysisk aktivitet och läxläsning öka elevers välmående och skolresultat?

Publicerat av: Redaktionen

En forskningsstudie inom forskningsgruppen Hjärnhälsa och fysisk aktivitet vid GIH ska undersöka hur elever i årskurs 8 påverkas av förlängda skoldagar med schemalagd fysisk aktivitet, ljudböcker och stöttande läxläsning.

Studien ska pågå i två år och 2 500 elever från 50 skolor kommer erbjudas att delta.

En pilotstudie med sex skolor har påbörjats i augusti och pågår under läsåret 2021–2022.

Studier visar att få unga når upp till rekommendationen om 60 minuters daglig fysisk aktivitet. Samtidigt rapporteras en ökad förekomst av självskattad psykisk ohälsa och sänkt välbefinnande hos ungdomar.

Syftet med denna studie är att undersöka om dessa aktiviteter bidrar till förbättrad psykisk och fysisk hälsa, kognition och skolprestation samt minskar ojämlikheten i hälsa hos skolungdomarna.
– Det finns en social ojämlikhet i hälsa redan från en tidig ålder, vilket bland annat kan bero på ojämlika möjligheter till fysisk aktivitet på fritiden eller ojämlikhet i vilken utsträckning som vårdnadshavare stöttar skolarbete i hemmet, säger docent Gisela Nyberg som ansvarar för forskningen. Vi vill kunna ge skolan konkreta verktyg för att förbättra elevernas välmående, så att vi alla kan bedriva ett hållbart och långsiktigt arbete för framtiden.

Kan fysisk aktivitet och läxläsning öka elevers välmående och skolresultat?Skandias stiftelse Idéer för livet är huvudfinansiär i studien och ser att denna forskning kan vara en del av en lösning i det förebyggande arbetet för barns hälsa och utveckling.
– Redan idag vet vi att motion och hälsa är avgörande för att må bra och kunna presentera. Med forskningens resultat som grund kommer skoldagarna kunna anpassas så att barn och unga blir friskare och lär sig mer. Det skulle vara en vinst för såväl elev som samhälle, säger Stina Liljekvist, ordförande för Skandias stiftelse Idéer för livet.

Ljudböcker har en aktiv roll i studien, då eleverna får ett abonnemang på Storytel där de ska lyssna på en ljudbok samtidigt som de ska promenera under en timme.
– Vi vill förstå hur våra produkter kan bidra till mentalt såväl som fysiskt välmående och personlig utveckling, säger Åse Ericson, Nordenchef på Storytel.

De skolor som nästa läsår erbjuds att delta ska variera avseende storlek, geografiskt område och socioekonomi för att få med ett representativt urval. Skolorna kommer att lottas till antingen en interventionsgrupp eller en kontrollgrupp. De utvalda interventionsskolorna kommer att schemalägga tre extra timmar i veckan under ett läsår. En timme består av fysisk aktivitet, den andra läxläsning med rörelsepauser och på den tredje ska eleverna lyssna på en ljudbok och samtidigt gå en promenad.

Under höstterminen 2021 har en pilotstudie inletts där forskare från GIH åker till sex skolor för att mäta fysisk aktivitet och stillasittande, kognitiva förmågor, kondition, psykisk hälsa och levnadsvanor. Därefter startar interventionen i några av skolorna. Dessutom kommer forskarna ta reda på förutsättningarna för att genomföra de förlängda skoldagarna.
– Det blir både en kvantitativ och en kvalitativ studie med intervjuer och fokusgrupper där vi vill ta reda på vilka förutsättningar och hinder som finns för att förlänga skoldagen, säger Gisela Nyberg.

För att få elever mer delaktiga och engagerade så får de komma med förslag på vad de fysiska aktiviteterna ska bestå av.
– Det är viktigt att vi når alla elever, även de som inte rör på sig. Vår förhoppning är att resultaten ger handfasta slutsatser om hur en skola kan arbeta förebyggande och hållbart med fysisk aktivitet och läxläsning för att nå bäst effekt på hjärnhälsa och för att minska ojämlikhet i hälsa och lärande, säger Gisela Nyberg.

Studien finansieras av Skandia, GIH, Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling och samproducerande partners Storytel, IKEA, Permobil och Kronprinsessparets Stiftelse/Generation Pep.

GIH:s forskningsmiljö om hjärnhälsa och fysisk aktivitet är idag en nationellt efterfrågad partner. Nu siktar lärosätet på att bygga en internationellt ledande forskningsmiljö där epidemiologiska, interventionella och experimentella studier kommer att genomföras tillsammans med näringslivet kring forskningsprofilen Center of Excellence in Physical Activity, Healthy Brain Functions and Sustainability, E-PABS.

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>