Hem NYHETER ​Forskning om skador och kostnader vid skyfall fortsätter utvecklas vid Centrum för forskning om samhällsrisker vid Karlstads universitet

​Forskning om skador och kostnader vid skyfall fortsätter utvecklas vid Centrum för forskning om samhällsrisker vid Karlstads universitet

Publicerat av: Redaktionen

Skyfall som orsakar lokala översvämningar är ett vanligt och kostsamt fenomen i Sverige under sommaren.

De orsakar vattenfyllda källare och skador på infrastruktur som kan medföra betydande problem för individer och samhälle.

​Forskning om skador och kostnader vid skyfall fortsätter utvecklas vid Centrum för forskning om samhällsrisker vid Karlstads universitet

Skyfallen förväntas dessutom öka i både intensitet och antal, som följd av klimatförändringarna. Ett nytt forskningsprojekt vid Centrum för forskning om samhällsrisker, CSR, ska utveckla metoder för att bedöma skador och kostnader orsakade av skyfall i Sverige.

-Syftet är att metoderna ska kunna kan användas som stöd för att minska riskerna i samhället, säger Lars Nyberg, professor i risk- och miljöstudier vid Karlstads universitet. Det kan handla om anpassning av städer, bostäder och infrastruktur till de nya förhållandena med frekventare och intensivare skyfall.

Forskningsprojektet vid Karlstads universitet för att utveckla riskbedömningsmetoder för skyfallsskador har beviljats tre miljoner kronor av Formas, det statliga forskningsrådet för hållbar utveckling.

Risker kan ses som en kombination av hot och sårbarhet. Vid skyfall utgör regnmängd, intensitet och vattennivån hotet, medan byggnader och infrastruktur i området är sårbarheten.

-Analyser av orsakssamband och möjligheten att göra prognoser för skador i såväl dagens som framtidens klimat är centrala frågor för hanteringen av skyfallsrisker, säger Barbara Blumenthal, forskare vid Centrum för forskning om samhällsrisker, CSR vid Karlstads universitet. En grundsten i detta arbete är att kunna ge en kvantitativ uppskattning av förväntade skador som inträffar om åtgärder uteblir och att ställa detta mot kostnaderna för åtgärder.

På den globala nivån betonar FN:s-ramverk som Sendairamverket för katastrofriskreducering och Agenda 2030 vikten av att anpassa samhällen till det klimat vi har redan idag och de förändringar som vi kommer möta i framtiden.

– Det är ett mycket viktigt forskningsprojekt som ytterligare förstärker vår förmåga inom området samhällsekonomiska riskbedömningsmetoder. Både på kort och kanske framförallt längre sikt, säger Mikael Granberg, professor och Centrumföreståndare för CSR vid Karlstads universitet.

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>