Akademiska Hus investerar i kvarteret Paradis för Lunds universitet

Socialhögskolan är idag utspridd i fyra olika byggnader i Lund. För att kunna samlokalisera delar av sin verksamhet investerar Akademiska Hus cirka 80 miljoner kronor i en om- och tillbyggnad av Gamla köket, teologernas tidigare lokaler i kvarteret Paradis, för att göra fastigheten till en modern kunskapsmiljö.

IT-pedagogen.seByggnaden Gamla köket är uppförd 1927 och är centralt belägen i kvarteret Paradis. Kvarteret ingår i det så kallade Kunskapsstråket som är ett strategiskt viktigt område för Lunds universitet med stark kulturell och historisk betydelse. Byggnaden, som hyrs av universitetet sedan 1970-talet, kommer nu helt att moderniseras för att möta dagens krav på kunskapsmiljöer och stå redo inför Socialhögskolans samlokalisering.

– Ombyggnaden och samlokaliseringen är ett led i vår satsning på att skapa en öppen och flexibel studie- och forskarmiljö, säger Ann-Katrin Bäcklund, dekan vid Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet.

Fokus för om- och tillbyggnaden ligger på studiemiljöer, en ny hörsal och att öppna upp huset vertikalt för att skapa naturliga mötesplatser. Även en ny entré, kommunikations- och uppehållsytor och en uteplats skapas. För att förbättra inomhusklimatet uppgraderas husets installationer.

– Ombyggnaden innebär att vi fortsätter att modernisera kvarteret Paradis. Att skapa omväxlande studiemiljöer längs med Kunskapsstråket är ett viktigt steg i att utveckla Campus Lund och ombyggnaden är ett bra exempel på det, säger Tomas Ringdahl, regiondirektör för Akademiska Hus region Syd.

Totalt omfattar om- och tillbyggnaden cirka 4 000 kvadratmeter. Byggstart är planerad till våren 2017 med inflyttning hösten 2019.