23 nya miljoner i stöd till etablering

Kvinnors språk och arbetsMARKnad.

23 nya miljoner i stöd till etablering 1Där har du ett fyndigt namn på ett nytt projekt som ska stärka nyanlända kvinnors etablering på arbetsmarknaden i Mark.

Länsstyrelsen i Västra Götalands län har nu beviljat drygt 23 miljoner kronor till 26 olika projekt för att hjälpa asylsökande och nyanlända.

– Pandemin till trots ser vi att många projekt ställer om och fortsätter spelar en viktig roll i att nå och stötta asylsökande och nyanlända att etablera sig i Sverige, säger Daniel Uddling integrationsutvecklare på Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

Marks projekt är ett exempel på en insats som innehåller flera olika aktiviteter. Nyanlända kvinnor i kommunen ska få ta del av svenskundervisning, samhällsinformation, studie- och yrkesvägledning och språkpraktik.

I Mölndal kommer kommunen stärka och utveckla sitt arbete med hälsoskola för nyanlända. Göteborgs kommunalförbund ska tillsammans med Västra Götalandsregionen och sex av sina medlemskommuner utveckla mottagandet av kvotflyktingar. Töreboda kommun ska med sin insats ”Du har världens bästa barn!” stärka asylsökande och nyanlända i föräldrarollen i Sverige.