Qvalify bjuder härmed in till öppna utbildningar vintern/våren 2021

Qvalify bjuder härmed in till öppna utbildningar på distans.

Qvalify bjuder härmed in till öppna utbildningar vintern/våren 2021 1Ta chansen och förstärk er kompetens genom våra uppskattade utbildningar.

28 Januari – ISO 9001 & ISO 14001 Grundkurs på distans

Du kommer genom denna kurs få kunskap om innehållet i ISO 9001:2015 samt ISO 14001, kännedom om processorientering samt fördelar andra verksamheter uppnått genom ett seriöst arbete med arbete genom ett väl fungerande kvalitetsledningssystem.

Hur ISO 14001 behandlar metodiken från organisationens omvärld och förutsättningar, verksamhetsstyrning till uppföljning av genomförda åtgärder samt vad en certifiering kan tillföra.

Genom vår expertis kring ISO 9001 och ISO 14001 kommer kursen inriktas mot vad vi anser ledning, kvalitets- miljöledning och andra funktioner i dagens verksamheter behöver ha kompetens kring för att i förlängningen uppnå överordnade strategier, infria intressentkrav, konkurrenskraft osv.

Se detaljerad information via följande länk:

https://www.qvalify.se/kurs/iso9001_iso14001/

1-2 Februari samt 1-2 Mars – Internrevisionsutbildning – enligt ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 på distans

Denna utbildning riktar sig till dig som är ny i rollen som internrevisor och som inte har någon större erfarenhet av denna roll.

Rätt använt så är interna revisioner ett mycket bra verktyg för att ge input & förbättra verksamheten. Vår erfarenhet som revisorer säger oss att det generellt finns stor förbättringspotential när det gäller planering, genomförande och uppföljning av interna revisioner. Kursen kommer att hjälpa er verksamhet att få driv i de interna revisioner.

Se detaljerad information via följande länk:

https://www.qvalify.se/kurs/internrevision/