3 miljoner till digitala bibliotekstjänster

Utlånen av e-medier i Stockholm ökade med 14 procent under 2017 jämfört med året innan.

3 miljoner till digitala bibliotekstjänster 1Nu får Stockholms stadsbibliotek 3 miljoner kronor i ett engångsanslag från kulturförvaltningen för att ytterligare spetsa till de digitala tjänsterna.

Intresset för e-medier och digitala tjänster ökar stadigt på Stockholms stadsbibliotek. Därför kommer 2018 vikas till att göra bibliotekets digitala utbud ännu mer lättillgängligt.

Det är framförallt intresset för e-ljudböcker som har skjutit i höjden. Stockholms stadsbibliotek förväntar sig en utveckling i samma riktning även under detta år.

– Under 2018 kommer de strömmande e-ljudböckerna med största sannolikhet stå för den största ökningen bland våra elektroniska medier, säger Mikael Tuominen, tf enhetschef på Digitala biblioteket.

Även utlånen av e-böcker för barn går stadigt uppåt på Stockholms stadsbibliotek, vilket till stor del beror på boktipsarappen Bibblix som lanserades i maj 2016. Jämfört med 2016 ökade dessa utlån med 75 procent under 2017, och majoriteten av alla lån gjordes i Bibblix.

Ljudboksapp och digital filmtjänst

Digitala biblioteket genomför i år flera satsningar för att möta den ökade efterfrågan på e-medier och digitala tjänster. Bland annat pågår arbete med en ljudboksapp och en digital filmtjänst. Dessutom kommer webbplatsen att utvecklas för att öka tillgängligheten och möta nya användarbehov.

– Ett av våra mål är att alla som har en smart telefon eller padda ska kunna lyssna på böcker oavsett modell eller operativsystem, säger Mikael Tuominen.