40 miljoner till forskning om skola, sport och skärm
Hem EFTER PLUGGET 40 miljoner till forskning om skola, sport och skärm

40 miljoner till forskning om skola, sport och skärm

Publicerat av: Redaktionen

Tillsammans med Uppsala universitet och Södertörns högskola har Gymnastik- och idrottshögskolan beviljats forskningsbidrag från Vetenskapsrådet om 40 miljoner kronor.

 Med Uppsala universitet som ansvarigt lärosäte, kommer en forskarskola att startas med inriktning Skola, sport och skärm: värdeladdade lärandepraktiker. Forskarskolan faller väl i linje med GIH:s strävan att ligga i framkant vad gäller samhällsrelevant forskning.

– Vi har fått medel för att starta en forskarskola: ”Skola, sport, skärm: värdeladdade lärandepraktiker”. Målet med den är att studera barns och ungas användning och värdering av digitala medier och fysisk aktivitet i förhållande till olika former av lärande. Vi vill också undersöka hur de här lärprocesserna och praktikerna hos barn och unga relaterar till skolans verksamheter och mål, säger Karin Redelius, professor vid GIH och medsökande till forskarskolan.Studier vid GIH

Forskarskolan kommer att samla tre discipliner – utbildningssociologi vid Uppsala universitet, idrottsvetenskap vid Gymnastik- och idrottshögskolan, och medie- och kommunikationsvetenskap vid Södertörns högskola – och syftar till att öka kompentensen inom svensk lärarutbildning, skolväsende och utbildningsforskning om förhållandet mellan utbildning, fysisk aktivitet och digitala medier.

Under den pågående covid-19-pandemin har centrala aspekter av barns och ungas liv och uppväxtvillkor hamnat i fokus. Inte minst betydelsen av fysisk aktivitet och dess innebörd för hälsa, välmående och ett gott liv, men också den ökande användningen av digitala medier som i snabb takt förändrar både undervisning och lärande, fritidsaktiviteter och sociala relationer. Samtidigt blottläggs klyftor: vissa är mycket fysiskt aktiva och använder digitala medier för socialt kapitalförstärkande aktiviteter och lärande, medan andra ytterligare minskar den fysiska rörligheten och tiden tillbringas i allt högre grad med spel och sociala medier.

Totalt antas nio doktorander inom ramen för forskarskolan som fördelas jämnt över de tre lärosätena och de ingående forskarutbildningsämnena.

– Forskarskolan fokuserar på tre strategiska och värdeladdade områden för lärande: skola, sport och skärm. Vi planerar nu att tillsammans ta ett samlat grepp och studera hur de här områdena förstärker eller försvagar varandra och hur de fungerar i olika sociala och geografiska sammanhang, säger Per Nilsson, rektor på GIH.

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>