Studie kartlägger hur ungdomar upplever stress under pandemin
Hem UNDERSÖKNING Studie kartlägger hur ungdomar upplever stress under covid-19-pandemin

Studie kartlägger hur ungdomar upplever stress under covid-19-pandemin

Publicerat av: Redaktionen

Tonåren kan vara en stressig period i livet.

Det är då vi övergår från att vara barn till att bli vuxna.

Såväl kroppen som identiteten och relationer förändras, vilket kan leda till både stress och identitetskris.

De senaste två åren har dessutom förutsättningarna förändrats sedan covid-19-pandemin bröt ut. I Sverige förblev skolorna öppna, till skillnad från flera andra länder där skolor och samhällen stängdes ner. Eftersom det saknades studier på tonåringar i 13- till 15-årsåldern, bestämde sig två studenter från Distriktssköterskeprogrammet att undersöka hur dessa ungdomar påverkats av pandemin. Nu har deras magisteruppsats publicerats i vetenskapliga tidskriften Journal of School Nursing.

– Tidigare studier har visat att psykisk ohälsa har ökat bland tonåringar. En annan form av stress som också har ökat är skärmstress, där framför allt mobiltelefoner förändrat många ungdomars sömnvanor. Därför tyckte vi det var bra att undersöka hur högstadieeleverna upplever stress under den pågående pandemin, säger Camilla Johansson, alumn som i dag jobbar som distriktssköterska på Arlövs vårdcentral.

Studien heter Experiences of Stress – A Focus Group Interview Study Among Swedish Adolescents During the COVID-19 Pandemic. Utöver Camilla är den författad av tidigare kurskamraten Moa Hörbo och lärarna Pernilla GarmyTide Garnow och Eva-Lena Einberg. Tillsammans gjorde de åtta fokusgruppsintervjuer med 22 tjejer och 19 killar i Kristianstad under augusti 2020.

– Vi spelade in intervjuerna och transkriberade dem sedan ordagrant för att kunna analysera dem med kvalitativ innehållsanalys, vilken resulterade i två kategorier med fyra underkategorier vardera som lyfter fram ungdomars erfarenhet av stress, förklarar Moa Hörbo, som till vardags möter patienter i alla åldrar på Tollarps vårdcentral, också hon som distriktssköterska.

Studien ett verktyg för skolsköterskor och lärare

Resultaten visar att ungdomar har olika upplevelser av stress, det vill säga vad de tycker orsakar stressen samt hur stressen uttrycks.

– Ungdomarna berättade att stressen kunde kännas på både i kroppen och känslomässigt, förklarar Pernilla Garmy, biträdande Professor i omvårdnad och som varit projektledare för studien. Stressen påverkade både deras sömn och prestationsförmåga. Ungdomarna reflekterade över både positiva och negativa manifestationer av stress.

Studie kartlägger hur ungdomar upplever stress under pandemin– Tonåren kan som sagt vara en stressig period i livet, fortsätter Pernilla. En tid av utmaningar kopplade till övergången från barn till vuxen, som kroppsliga förändringar, relationer till andra, och att ens identitet utvecklas och förändras.

Nu hoppas författarna att studien kan vara till hjälp för yrken som möter ungdomar, som skolsköterskor och lärare, för att kunna erbjuda adekvat stöd där de ser behovet.

Högstadieelevernas egna erfarenheter i fokus

– Jag intresserad av att fördjupa mig i detta för att studien utgick från ungdomarna själva och inte utifrån vuxnas upplevelser av ungdomars stress. Pernillas tidigare forskning är spännande och intressant, och både jag och min kursare Camilla ville verkligen komma ungdomarna in på livet. Ganska tidigt i studien märket vi att pandemin var en stor del av ungdomarnas liv och påverkade dem mycket, berättar Moa, som jobbade tolv år som sjuksköterska innan hon läste till distriktssköterska på Högskolan Kristianstad.

Camilla har också en bakgrund som sjuksköterska, inom slutenvården och hemsjukvården, innan hon vidareutbildade sig till distriktssköterska. Hon håller med Moa om att ungdomarnas perspektiv var det som inspirerade henne.

– Ja, just att studien riktade sig direkt mot ungdomarna och att de fick möjlighet att själv berätta om sina tankar och känslor kring stress. Det gjorde mig intresserad och nyfiken, säger Camilla, och hoppas nu att studien kommer ungdomarna till gagn.

Studie: Experiences of Stress – A Focus Group Interview Study Among Swedish Adolescents During the COVID-19 Pandemic

Text: Fabian Rimfors

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>