Barnfonden skapar skolmaterial om Barnkonventionen – vill öka kunskapen hos lärare

Barnfonden vill tillsammans med BTJ sprida kunskap och öka engagemanget kring frågor som rör barns rättigheter.

Barnfonden skapar skolmaterial om Barnkonventionen – vill öka kunskapen hos lärare 1Nu släpps en folder och verktygslåda för Sveriges alla lärare att beställa hem kostnadsfritt på utbudet.se.

Barnfonden inledde hösten 2019 ett samarbete med BTJ, ett företag som arbetar för att göra kunskap och kultur tillgängligt för alla. Syftet med samarbetet var att utbilda barn i Barnkonventionen som då fyllde 30 år. Bland annat skapades ett utbildningsmaterial med lekar kopplade till Barnkonventionen.

Nu tar man samarbetet vidare och lanserar en version även till lärare, i syfte att sprida kunskap och öka engagemanget kring frågor som rör barns rättigheter.

Utbildningsmaterialet som består av en folder kan ses som en verktygslåda med lekar uppdelade utifrån barnkonventionens fyra huvudartiklar: 2 – Lika värde, 3 – Barnets bästa först, 6 -–Livsgaranti och 12 – Rätt till en röst.

─ Vi tycker att det är viktigt att skolvärlden får tillgång till kunskap om barns rättigheter och inte minst – att barn själva lär sig mer om hur de kan utkräva dem, säger Anna Fallgren, ansvarig opinion och påverkan på Barnfonden.