Bemannade bibliotek på alla skolor: Önskvärt – men inte prioriterat i Lindesberg
Hem NYHETER Bemannade bibliotek på alla skolor: Önskvärt – men inte prioriterat i Lindesberg

Bemannade bibliotek på alla skolor: Önskvärt – men inte prioriterat i Lindesberg

Publicerat av: Redaktionen

Alla kommunala skolor i Lindesberg har skolbibliotek i en eller annan form.

Bemannade bibliotek på alla skolor: Önskvärt – men inte prioriterat i Lindesberg

Alla elever ska ha tillgång till bemannade bibliotek på sina skolor, enligt ett utredningsförslag till regeringen.

Och det är “önskvärt men inte prioriterat” att alla skolbibliotek i kommunen ska ha biblioteksutbildad personal.

Det svarar Linda Svahn (S) – ordförande i barn- och utbildningsnämnden – med anledning av förslaget till regeringen att alla skolor ska ha bemannade bibliotek

I utredningen “Skolbibliotek för bildning och utbildning” föreslås åtgärder för att stärka skolbiblioteken i syfte att ge alla elever – från förskoleklass till gymnasieskolan – likvärdig tillgång till skolbibliotek. I detta ingår även att utreda och föreslå åtgärder för att öka tillgången till skolbibliotek med utbildade bibliotekarier.

Hur ser nuläget ut och vilket är önskat läge i utvecklingsmålen för skolbiblioteken på de kommunala skolorna i Lindesbergs kommun? Linda Svahn (S) – ordförande i barn- och utbildningsnämnden – svarar:

Nuläge: Hur många skolor i Lindesbergs kommun har ett skolbibliotek (en fysisk lokal avsedd som bibliotek)?

Svar: Alla grundskolor och gymnasieskolan Lindeskolan har detta. Storåskolan använder det kommunala biblioteket som finns i anslutning till skolan och i Vedevåg och Hagabacken är det i ”korridoren”. Inte helt optimalt – men en fysisk yta där böcker finns att låna.

Hur många av dessa har personal med ansvar för biblioteket (på hel- eller deltid)?

Svar: Björkhagaskolan, Fröviskolan, Stadsskogsskolan och Lindeskolan.

Hur många av dessa har personal med biblioteksutbildning?

Svar: Ingen

Utvecklingsmål: Ska alla skolor i kommunen ha skolbibliotek (en fysisk lokal avsedd som bibliotek)?

Svar: Ja

Ska alla skolbibliotek i kommunen biblioteksutbildad personal?

Svar: Det är önskvärt men inte prioriterat. Med biblioteksutbildad personal tänker vi bibliotekarie. Att ha utbildning i de digitala utlåningssystemen, ämnet svenska/litteratur är en annan sak och mer naturligt för en person som har ansvar för ett skolbibliotek och det har de. I nuläget är det en fråga om prioritering och ekonomi. Det behöver lösas olika från enhet till enhet då behoven ser olika ut. För alla skolor behövs ett nära samarbete med de lokala kommunala biblioteken.

Bemannade bibliotek på alla skolor: Önskvärt - men inte prioriterat i Lindesberg 3

 

I Lindesbergs kommun finns nio gundskolor (Björkhagaskolan, Brotorpsskolan Norra, Brotorpsskolan Södra, Ekbackens skola i Fellingsbro, Fröviskolan, Hagabackens skola i Guldsmedshyttan, Stadsskogsskolan, Storåskolan och Vedevågs skola) samt en gymnasieskola (Lindeskolan). Stadsskogsskolan ersätts till hösten av nya högstadieskolan Lindbackaskolan i LindesbergLäs mer om Lindeskolans bibliotek >>

Skolbibliotek för bildning och utbildning

Bemannade bibliotek på alla skolor: Önskvärt - men inte prioriterat i Lindesberg 4

 

Utredningen om stärkta skolbibliotek och läromedel redovisar i ett delbetänkande den del av uppdraget som handlar om att utreda och föreslå åtgärder för att stärka skolbiblioteken i syfte att ge alla elever i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan likvärdig tillgång till skolbibliotek. I detta ingår även att utreda och föreslå åtgärder för att öka tillgången till skolbibliotek med utbildade bibliotekarier.

Utredningen föreslår bland annat att:

  • Skollagen ska definiera att skolbibliotek ska vara en gemensam och ordnad resurs med ett utbud av digitala och analoga medier som ska präglas av allsidighet och kvalitet och ställas till elevernas och lärarnas förfogande. Skolbibliotekets syfte ska vara att främja elevernas läsande och medie- och informationskunnighet.
  • Det ska framgå av skollagen att skolbibliotek ska vara bemannade. Huvudmannen ska sträva efter att i första hand anställa personal som har en examen inom biblioteks- och informationsvetenskap.
  • Det ska tydliggöras i läroplanerna att rektor ska ansvara för att samarbetsformer utvecklas mellan skolbibliotekarier och lärare.
  • Skolbiblioteket i första hand ska finnas på den egna skolenheten. Om det finns särskilda skäl kan skolbiblioteksverksamheten i stället organiseras genom att skolan samverkar med ett folkbibliotek eller med ett skolbibliotek på en annan skolenhet. Det gäller om biblioteket ligger i skolans direkta närhet eller om skolan har få elever.

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>