Bonnier Academy och Humana inleder digitalt utbildningssamarbete

Bonnier Academy, en del av Bonnier Healthcare Sweden, är specialiserade på digitalt lärande (e-learning) till olika yrkesgrupper inom vård, skola, omsorg och näringsliv.

Bonnier Academy och Humana inleder digitalt utbildningssamarbete 1Under de senaste åren har Bonnier Academy utvecklat utbildningar mot omsorgen i viktiga frågor såsom sekretess och tystnadsplikt, Lex Sarah, introduktionskurs för omsorgspersonal, fallprevention, skydds- och tvångsåtgärder, dokumentation samt delegering.

– Bonnier Academy fortsätter den här satsningen i samarbete med Humana, en samarbetspartner vi valt med omsorg för att vi ser att de står för ett högkvalitativt kunnande som vi vill vara med och sprida kompetensen till flera, säger Anders Jonasson, förlagschef Bonnier Academy.

– Intresset för digital utbildning har ökat kraftigt de senaste åren för att webbaserat lärande är ett effektivt sätt att väcka förståelse för frågor inom ett visst ämne och ändra beteenden. De digitala utbildningarna finns tillgängliga där varje användare som bäst behöver dem, säger Anders Jonasson

– Samarbetet med Bonnier Academy innebär att vi tillsammans kan skräddarsy utbildningar som behövs inom omsorgsområdet samtidigt som vi kan sprida kunskap och kompetens till långt fler än Humanas egna medarbetare. Humana vill bidra till en högre standard inom omsorgsområdet och utbildning är en viktig nyckel till detta, säger Marie Eklund, chef för Humana Academy.