Hem SFI Gratis digital ämnesportal från Bonnier stöttar nyanlända elever i förberedelseklass

Gratis digital ämnesportal från Bonnier stöttar nyanlända elever i förberedelseklass

Publicerat av: Redaktionen

Sverige har tagit emot omkring 50 000 nyanlända barn i skolåldern under 2015. Det ställer stora krav på svenska skolor och lärare.

För att underlätta steget in i både skolan och samhället har Bonnier Education precis lanserat en gratis digital ämnesportal för det växande antalet förberedelseklasser.

Många människor har sökt ett nytt liv i Nordeuropa – inte minst i Sverige – och det skapar vissa utmaningar. Enligt Skolverkets analys av Migrationsverkets statistik* kom knappt 71 000 nyanlända barn och ungdomar till Sverige under år 2015, mer än 50 000 av dem är i skolåldern.

Det stora antalet barn och ungdomar har satt press på den svenska skolan och lärarkåren. Det råder stor brist på utbildade lärare i svenska som andraspråk och många skolor har svårt att möta de nyanlända elevernas behov.

Unika möjligheter med ett digitalt format

Gratis digital ämnesportal från Bonnier stöttar nyanlända elever i förberedelseklass

Många lärare kämpar med att hitta material för den komplexa målgrupp som de nyanlända eleverna utgör, och det är precis det som Bonnier Education avser hjälpa till med, genom den nya ämnesportalen.

”En av de största utmaningarna i förberedelseklasser är den stora spridningen bland elever vad gäller språkkunskaper och skolbakgrund, och där har en digital ämnesportal många fördelar”, berättar redaktionschef Angelica Hedin på Bonnier Education.

”Portalen ger unika möjligheter att differentiera undervisningen jämfört med traditionella böcker. Man kan med ett enkelt klick få samma material presenterat i olika svårighetsgrader, få en text uppläst och använda studiehandledningar på flera olika språk. Dessutom uppdateras portalen kontinuerligt av Bonnier Educations redaktion av lärare, så att materialet alltid är aktuellt.”

Välkommen hit!

”Clio Förberedelseklass vänder sig i första hand till nyanlända elever i årskurs 4–9 och språkintroduktion, som förbereder för gymnasiet. Med hjälp av texter på två olika nivåer, studiehandledningar på flera olika språk och interaktiva aktiviteter får eleven möjlighet att utveckla sitt svenska språk”, fortsätter Angelica Hedin.

”Fokus i förberedelseklasser ligger så klart på att stötta elevernas språkutveckling, men också på att ge eleverna en inblick i det svenska samhället och kunskaper i övriga skolämnen. Därför innehåller portalen också en introduktion till det svenska samhället, Välkommen hit!, samt texter och aktiviteter som ger eleverna möjlighet att utveckla sina kunskaper i skolans övriga ämnen”, avslutar Angelica Hedin.

Gratis för alla skolor

Bonnier Education har utvecklat Clio Förberedelseklass med stöd av huvudägaren Bonnier AB.

”Det är en gemensam uppgift för Sverige att ge alla barn förutsättningar att lyckas i skolan. Vi ser att det finns en stor utmaning för både barn och lärare. Och en möjlighet för oss att skapa konkret samhällsnytta. Jag är personligen mycket stolt över att vi har tagit fram Clio Förberedelseklass som nu utan kostnad görs tillgänglig för Sveriges alla lärare”, säger Tomas Franzén, vd på Bonnier AB.

Clio Förberedelseklass kan användas kostnadsfritt av lärare och elever i Sveriges cirka 7 000 grundskolor och gymnasier. Redan innan lansering hade mer än 600 lärare anmält sig till att prova Clio Förberedelseklass. Den nya ämnessportalen finns på www.clioonline.se/forberedelseklass.

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>