Eleverna berättar – Hur ser du på digitala läromedel?

Vi är i full gång med att digitalisera NA Förlag och ser anpassningen som en förutsättning för att långsiktigt kunna erbjuda de verktyg som elever och pedagoger efterfrågar.

Eleverna berättar - Hur ser du på digitala läromedel? 1Vi ser stora pedagogiska vinningar med digitala läromedel och vill få en inblick i elevernas tankar kring vad de tycker är viktigt.

Vi träffade Linn, 17, som under flera år har använt sig av digitala läromedel och är positiv till det moderna lärandet. Hon framhäver framförallt fördelarna med att kunna länka uppgifter till texterna samt att digitalisering har gjort allt material mer lättillgängligt.

– Om det är så att jag har missat lärarens genomgång eller inte riktigt hängde med så tycker jag att det är väldigt skönt att ha, säger Linn, 17, om digitala läromedel.

Det här är den andra delen i vår serie “Eleverna berättar”.