Moderna läromedel möjliggör individanpassning och kan kvalitetssäkra undervisningen för alla elever
Hem NYHETER Moderna läromedel möjliggör individanpassning och kan kvalitetssäkra undervisningen för alla elever

Moderna läromedel möjliggör individanpassning och kan kvalitetssäkra undervisningen för alla elever

Publicerat av: Redaktionen

Att Sverige har hamnat på efterkälken när det kommer till matematikundervisningen och resultat har diskuterats i en rad artiklar under våren.

Digitala läromedel kommer inte att lösa alla utmaningar men kan spela en nyckelroll för att hantera och lösa problemet – eftersom de kan anpassas efter elevers behov och samtidigt ge lärare en bra överblick.

Det skriver Henrik Appert och Arvid Gilljam, civilingenjörer och läromedelsutvecklare.

Moderna läromedel möjliggör individanpassning och kan kvalitetssäkra undervisningen för alla elever

Henrik Appert

Under våren har bristande matematikkunskaper i skolan fått ett angeläget fokus i en rad artiklar från olika håll. Ulrika Lindstrand från Sveriges Ingenjörer pekade i en artikel i Dagens Nyheter på betydelsen av matematikkunskaper för att säkerställa samhällets behov av ingenjörer som bland annat kan bidra till klimatomställningen. Åsa Fahlén från Lärarnas Riksförbund skriver i Ny Teknik bland annat om vikten av att individanpassa undervisningen i matematik. Lärarnas Riksförbund uppmärksammade i en rapport nyligen bristen på behöriga lärare i grundskolan, ett problem inte minst inom matematik och naturvetenskapliga ämnen.

Vi står bakom de förklaringar och åtgärdsförslag som Ulrika Lindstrand och Åsa Fahlén föreslår. Här vill vi ytterligare betona värdet av moderna läromedel som kommer att spela en nyckelroll för att hantera dessa utmaningar. Moderna lärplattformar kan bidra till att minska antalet elever som helt faller ur matematikundervisningen med ofullständiga betyg som följd.

Hur då frågar du dig kanske?

I många av de digitala läromedlen finns möjlighet att justera undervisningen åt olika håll och anpassa den till elevernas behov. Lärmiljöerna ger också utrymme för dialog mellan lärare och elever – och moduler kan anpassas efter olika elevgrupper eller enskilda elever. Genom dialogen i plattformen så ser vi att eleverna upplever att de får mer hjälp och stöd. Den digitala miljön innebär att resonemang och utvecklingen är möjlig att följa.

Data ger en överblick i klassrummet

Digitala plattformar möjliggör standardiserade, löpande avstämningar med mindre insatser för lärare och chefer, men med mycket stora möjligheter att få det underlag som krävs för att kunna följa upp utbildningen effektivt för individer och klasser. Det ger möjlighet att identifiera kunskapsgap när de uppstår, för att rätta till dessa i tid, innan gapet blivit för stort.

Vi vill betona att vi inte tror att digitala läromedel allena kommer att lösa de svaga resultat som vi ser idag – det finns en rad samverkande faktorer. Lärarnas kompetens och engagemang är centralt och de behöver bedöma vad som krävs för att förbättra resultaten i sina klasser. Det vi däremot ser efter drygt fem års utveckling av och arbete med digitala läromedel är genomgående positiva och goda resultat som många visar i våra och andras digitala lärmiljöer.

Tyvärr finns det stora klyftor mellan såväl olika skolor som enskilda lärare när det gäller förståelse och intresse för hur digitala läromedel kan bidra till en mer jämlik och kunskapsdriven skola. En del lärare som väljer att inte använda digitala resurser i undervisningen motiverar det med att det tar tid och att den digitala infrastrukturen saknas (Skolinspektionen, 2019; Tallvid, 2015). Att undervisning kan se olika ut är både naturligt och önskvärt. Professionella lärare måste få göra bedömningen av vilka metoder som är mest lämpliga för deras elever. Men digitalisering av undervisning är här för att stanna och inte minst inom matematiken lämpar sig digitala läromedel bra både som pedagogiskt stöd och för att följa upp resultaten.

Moderna läromedel möjliggör individanpassning och kan kvalitetssäkra undervisningen för alla elever

Arvid Gilljam

Matematikundervisningen är komplex med flera rörliga komponenter där undervisningsmiljö och kompetenta pedagoger är central. Därför måste moderna läromedel bli en integrerad del av den. Plattformar som möjliggör närmare dialog mellan lärare och elev gör också att man snabbare kan utvärdera resultat – och göra insatser direkt när behovet uppstår.

Moderna plattformar kan bli en ovärderlig resurs för att utveckla matematikämnets metodik och didaktik. De kan ge matematiken den kontinuitet ämnet behöver för att säkerställa god långsiktig kvalitet och möjlighet för fler elever att förbättra sina resultat.

Det har pratats länge om en digitalisering av skolväsendet – det är nu hög tid att vi får upp farten – och att alla får chansen att se de möjligheter som moderna läromedel kan skapa. Det kommer inte bara gagna matematiken, utan undervisningen i stort.

Henrik Appert och Arvid Gilljam

Civilingenjörer och läromedelsutvecklare.

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>