Ericastiftelsen öppnar 90-konto för att stärka ekonomin
Hem HÄLSA Ericastiftelsen öppnar 90-konto för att stärka ekonomin

Ericastiftelsen öppnar 90-konto för att stärka ekonomin

Publicerat av: Redaktionen

I 90 år har Ericastiftelsen kombinerat klinisk verksamhet, forskning och utbildning för att hjälpa barn och unga med psykisk ohälsa.

Det tvärprofessionella tillvägagångssättet har varit framgångsrikt och genom åren bidragit till att utveckla svensk barn- och ungdomspsykoterapi.

Nu öppnar Ericastiftelsen ett 90-konto för att kunna fortsätta driva verksamheten med samma kraft efter att regionala anslag till behandling har minskat.

Varje dag hjälper Ericastiftelsens psykiatriker, psykologer och psykoterapeuter barn och unga som lider av psykisk ohälsa. Ibland sker kontakten ute på skolor och förskolor, men ofta kommer barnen och ungdomarna samt deras närstående till stiftelsens mottagning i centrala Stockholm. Där erbjuds de en bredd av insatser och behandlingar, ofta psykodynamiskt inriktade med betoning på hantering av känslor och relationer. Ibland deltar en student för att få praktisk erfarenhet; utöver den kliniska verksamheten ansvarar Ericastiftelsen för flera högskoleutbildningar, bland annat ett treårigt program med fokus på psykoterapi för barn och unga. En del av det som lärs ut, och vissa av behandlingarna, har tagits fram eller omformats inom verksamheten. Sedan många år driver Ericastiftelsen ett forskningscentrum som fokuserar på att utveckla svensk barn- och ungdomspsykoterapi.

– Hos oss hänger allt ihop. Genom den kliniska verksamheten ger vi direkt hjälp till barn och ungdomar samtidigt som det skapar möjligheter för våra studenter att få praktisk erfarenhet. Sedan utvärderas insatserna av våra forskare med målet att både bidra till ökad kunskap inom fältet och utveckla våra behandlingsmetoder, säger Anna Norlén, verksamhetschef och rektor för Ericastiftelsen och lägger till:
– Vi märker att dagens ungdomar mår sämre än tidigare genom att fler söker hjälp. Många känner sig stressade av skolan och pressade av ideal på sociala medier. Inte sällan är problemen komplexa. Det är en delvis ny verklighet och något som vi anpassar våra behandlingsmetoder efter. Ofta handlar det om att ta ett helhetsgrepp och arbeta nära socialtjänst, skolpersonal och andra instanser.

90-konto bidrar till att bevara verksamheten

Ericastiftelsen öppnar 90-konto för att stärka ekonomin

Ericastiftelsen grundades redan 1934 med det övergripande målet att minska barns och ungas psykiska ohälsa. Bakom initiativet stod läraren Hanna Bratt som redan då formulerade ambitionen att kombinera den kliniska verksamheten med utbildning och utveckling för att stärka kunnandet hos de yrkesverksamma och bidra till att ta fram nya behandlingsmetoder. Tillvägagångssättet har varit framgångsrikt och genom åren har stiftelsen bland annat tagit fram nya metoder för traumabehandling riktad till mycket unga barn. Samtidigt kräver upplägget en stark ekonomi och efter att ett vårdavtal med Region Stockholm, som hade löpt sedan 1960-talet, sades upp under 2018 har Ericastiftelsen sökt sätt att kompensera bortfallet. För ett par år sedanåret togs beslutet att starta en insamlingsverksamhet och nu öppnar stiftelsen ett 90-konto för att stärka initiativet.
– Det här är en stor omställning för vår verksamhet och förändrar mycket, men vi hoppas och tror att ett 90-konto ska bidra till att vi kan fortsätta driva verksamheten på samma sätt som tidigare. Utanför vår bransch är vi relativt okända och då kan ett 90-konto bidra till att fler känner sig trygga att delta i insamlingarna. Det blir en extra säkerhet att medlen verkligen går till ändamålet, säger Anna Norlén innan hon avslutar:
– Vårt mål är att fortsätta kämpa för att barn och unga ska få det stöd som de behöver. Helst vill vi kunna erbjuda stödet kostnadsfritt, så att det inte blir en fråga om pengar för att få bra hjälp, och med ett 90-konto hoppas vi få bättre förutsättningar för att kunna göra det.

Svensk Insamlingskontroll följer upp att insamlade pengar används på rätt sätt

Varje år skickar alla organisationer med 90-konto in sina räkenskapshandlingar till Svensk Insamlingskontroll som följer upp att de insamlade pengarna går till rätt saker. Minst 75 procent av de totala intäkterna ska gå till ändamålet och högst 25 procent får gå till kostnader för insamling och administration. En årsredovisning ska upprättas som ska granskas av en auktoriserad revisor. I förvaltningsberättelsen ska det tydligt beskrivas hur organisationen har arbetat med sitt ändamål, vilka resultat som har uppnåtts och vilken effekt de har haft.

 

 

 

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>