Hem Forskning Digitalt skrivverktyg förkortar nyanländas väg in i svenska språket

Digitalt skrivverktyg förkortar nyanländas väg in i svenska språket

Publicerat av: Redaktionen

Nyanlända elever på Norrtullskolan i Söderhamn skriver texter om världens religioner med stöd av vägledande undervisning och skrivverktyget Invigos.

Inom partnersamarbetet Alla kan skriva ‒ där forskare, kommuner och entreprenörer samverkar ‒ har det utvecklats ett unikt skriv- och lärverktyg. Verktyget Invigos stöder elevernas skrivprocess och lärande i samspel med lärarens vägledande undervisning. Tester visar att elever och lärare upplever att det digitala verktyget underlättar lärandet. För nyanlända i förberedelseklass har det visat sig att Invigos är mycket användbart och framgångsrikt.nyanl

”Det digitala skriv- och lärverktyget Invigos underlättar nyanländas förståelse för det svenska språket och skrivprocessen”. Detta säger Åsa Jääger och Tina Nordh, både lärare i en förberedelseklass för elever 13-16 år i Söderhamn. De fortsätter med att beskriva hur Invigos stöder eleverna i skrivprocessen genom de inbyggda stödfunktioner som finns i verktyget. ”Elever som enbart varit i Sverige några månader klarar till och med av att skriva en fullt förstålig kort faktatext med korrekta ämnesbegrepp”

Invigos är ett nytt digitalt skriv – och lärverktyg som guidar eleverna genom skrivprocessen.

Kunskapskraven när det gäller elevers skrivande har ökat markant sedan Lgr 11 infördes.

Alla lärare har idag, oavsett ämne eller årskurs, som uppdrag att arbeta med språkutvecklande undervisning. En viktig del i alla elevers lärande är att utveckla förmågan att förmedla sina tankar, erfarenheter och kunskaper i en skriven text. Eleverna ska klara av att skriva olika typer av texter beroende på ämne.

Skillnaden mellan Invigos och andra digitala skrivverktyg är det inbyggda stödet för både elever och lärare. Invigos innehåller instruktioner för olika texttyper tillsammans med exempel och råd samt stöd för att arbeta med respons genom checklistor och bedömningsmatriser. Verktyget underlättar en formativ undervisning och en formativ bedömning. Detta uppskattas extra mycket av lärare som undervisar i andra ämnen än svenska. Verktyget underlättar också lärares planeringsarbete.

Invigos stöder språkutvecklande arbetssätt i alla ämnen

På Kilafors skola i Bollnäs har NO-och matematikläraren Anna Persson arbetat med Invigos i årskurs 8 och 9.

”Verktyget har gjort att jag kunnat stötta och följa mina elevers skrivande betydligt mer individuellt än tidigare, utan merarbete för mig. Dessutom får eleven enskilt stöd i programmet. Där finns tydliga strukturer hur man bygger olika texttyper, t ex en argumenterande text. Och det gör det klart lättare för eleven att formulera och skriva en text.”

Anna fortsätter med att lyfta fram att det idag krävs i de flesta skolämnen ‒ också de praktiska ‒ att eleven ska skriva texter. ”Med hjälp av enkla mindmaps inom varje texttyp lägger eleven in sin text i tankerutor som sedan med ett knapptryck omvandlas till en löpande text. Samtidigt jobbar jag från min dator och ser direkt var jag behöver gå in och stötta. Också tidigt i skrivprocessen. Att nå ut med vad som krävs av eleven för att nå ett visst betyg kan vara svårt. Men genom skrivverktyget är det betydligt lättare att förmedla kunskapskraven. På så sätt kan eleven i skrivandet själv stämma av: Har jag fått med det som behövs?”

Eleverna gillar också skrivverktyget. Elever som har använt verktyget berättar att Invigos har hjälpt dem att utveckla sitt skrivande. De rekommenderar gärna Invigos till sina kompisar.

– Jag tycker det är mycket lättare att skriva en text nu, säger Joakim Sundén som går i årskurs 8 på Kilaforsskolan.

Forskning

Invigos testas just nu i årskurs 7-9 och i förberedelseklass i bland annat Söderhamn, Bollnäs och Uppsala. Resultaten från dessa skolor följs genom vetenskapliga studier ledda av doktor Sara Bengtsson, hjärn-och motivationsforskare på Karolinska institutet.

– Vi ska nu utvärdera hur Invigos påverkar elevers språkutveckling och motivation, och jämföra med elever som inte använder verktyget, säger hon. Vi kommer också att se vad som ytterligare kan utvecklas i verktyget för att öka elevernas motivation och skrivande.

Stor potential

Hittills har drygt 500 lärare i cirka 90 kommuner anslutit sig till Invigos. Verktyget är fritt att använda för enskilda lärare och klasser.

Invigos har fram till våren 2015 enbart kunnat användas på datorer men sedan i maj kan verktyget även användas på surfplattor och alla vanliga webbläsare. Detta gör att fler klasser i årskurs 4-6 kan använda Invigos. Samtidigt med införandet på surfplattor anpassas även instruktioner och bedömningsmaterial för att stödja skriv-och språkutvecklingen för elever i årskurs 4-6.

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>