Folkuniversitetet erbjuder SFI i Växjö

Nu erbjuder Folkuniversitetet åter Sfi i Växjö.

Förhoppningen är att till årsskiftet ha fulla klasser. Språkundervisningen kombineras med att lära känna det svenska samhället och arbetslivet.

Undervisningen har redan kommit igång och nu hoppas verksamhetschef Anders Håkansson att deltagare ska strömma till. ”Vi är oerhört måna om att bedriva en kvalitativ verksamhet och är glada över att åter igen ha möjlighet att erbjuda Sfi i Växjö. Vi hoppas att såväl tidigare som nya deltagare vill lära sig svenska på Folkuniversitetet – dörren står öppen!”

”Vi tillämpar Folkbildningspedagogiken, en av Folkuniversitetets byggstenar inom undervisning, där fokus ligger på att lära tillsammans. Vi lär oss av varandra i klassrummet genom samtal och diskussion. Detta ger goda förutsättningar för ett användbart språk i vardagen för den som läser Sfi” säger Anders Håkansson på Folkuniversitetet.

Folkuniversitetet bedriver Sfi-undervisning i hela landet och har över 40 års erfarenhet av att ge kurser i Sfi – svenska för invandrare. Sfi är en kvalificerad språkutbildning som syftar till att ge vuxna personer med annat modersmål grundläggande kunskaper i svenska språket.