Hem TEKNIK Förhindrar stress och hjälper elever

Förhindrar stress och hjälper elever

Publicerat av: Redaktionen

Så kan modern teknik avlasta lärarna

För många av oss är skoltiden den period som präglar oss mest i livet.

Förhindrar stress och hjälper elever

Som unga tillbringar vi många år i klassrummet, på skolgården eller hårt pluggande vid skrivbordet. Genom åren är det inte bara undervisningsmaterialet som har förändrats – även sättet man umgås och lär sig saker på och hela samhället i stort genomgår ständiga förändringar, som självklart också påverkar skolan.

Det påverkar å ena sidan eleverna, som får lära sig andra värderingar och ett annat innehåll än tidigare generationer. Å andra sidan måste lärarna tänka om – de måste nämligen lära ut ett innehåll som de själva inte lärde sig som barn.

Det gäller såväl värderingar och normer som tekniska nyheter. Vi vill visa hur modern teknik kan gynna skolan och avlasta lärarna.

Mindre pappersarbete

Tänk bara på hur undervisningen kunde vara tidigare, med långa uppsatser som skulle skrivas för hand. Och den allra svåraste uppgiften låg hos läraren, som skulle tyda orden som nervösa tonårshänder krafsat ned under tidspress och dessutom utläsa ett djupare sammanhang. Det senare kommer nog inte att förändras inom överskådlig framtid, men tack vare bärbara datorer och digitaliseringen i skolan kan åtminstone stavnings- och grammatikkontroller ske automatiskt.

Det gör att lärarna kan spara mycket tid och energi. Och det slutar inte där. Man kan också skapa, dela och hantera ansökningar, enkäter och arbetsblad digitalt, vilket innebär att man slipper en massa utskrifter. Självklart kommer vissa viktiga dokument fortfarande vara tillgängliga i pappersformat, så att de kan förses med en genuin stämpel och arkiveras. Men det tidigare havet av papper kommer till stor del att vara ett minne blott, vilket inte minst miljön tjänar på.

Närvarokontroller, provförberedelser, läxor, anteckningar eller till och med kvarsittningar kan hanteras utan ett enda papper, tack vare digitala undervisningsmetoder. Det är till och med bättre för ryggen, då man i stället för tunga pärmar och högar med papper bara behöver ha med sig en bärbar dator där alla underlag finns tillgängliga. Det innebär en avlastning för såväl lärare som elever.

Direkt feedback

Den här aspekten är extra intressant för eleverna. I stället för att vänta i flera dagar på att läraren ska hinna rätta övningar eller prov, så kan ett automatiskt program ge feedback direkt. Det är ett mer effektivt sätt för eleverna att arbeta och lära sig, utan att det innebär extraarbete för läraren.

Om det dyker upp en komplex frågeställning som programmet inte kan besvara automatiskt är det bara att klicka på en knapp, så informeras läraren om detta och kan ge en egen förklaring. På det här sättet kan man jobba mer effektivt med ämnesområdet, och risken för kunskapsluckor minskar betydligt.

Hantering av medier

Internet ger oss tillgång till ett oöverskådligt informationsflöde. Varje dag måste vi ta ställning till vilka källor vi ska lita på, och vilka vi ska vara skeptiska till. Genom att tidigt komma i kontakt med olika medier och tekniken bakom dem, kan elever idag få bättre kännedom om hur man kan kontrollera tillförlitligheten hos informationen. Det är en förmåga som inte kan värderas nog högt i dessa tider av fake news och alternativa fakta.

Bara den som vet hur man kontrollerar källor kan undvika att låta sig luras till felaktiga handlingar på grund av information som inte stämmer. På engelska brukar man kalla det ”media awareness”. Källkritik ingår redan i undervisningen på de flesta skolor. I en fungerande demokrati behövs upplysta medborgare – och bara en medborgare som kan kontrollera sina egna källor kan skaffa sig hållbar information. Med mediekunskap och digital utbildning lägger vi alltså grunden till morgondagens demokrati och jämställdhet.

Om vi misslyckas med detta kan det dela upp befolkningen i två grupper: De som vet hur man hanterar digital information, och de som inte vet det. Därför är det viktigt att den digitala undervisningen inte bara förklarar hur man använder en dator, utan också till ett kritiskt förhållningssätt. Elever som har förmågan att sålla ut och kontrollera information blir mer delaktiga i undervisningen, t.ex. i diskussioner.

Det ger liv åt undervisningen och främjar aktiva och hälsosamma mänskliga relationer, som fortfarande är oerhört betydelsefulla i skolan. För oavsett hur digitaliserad undervisningen och livet i övrigt blir i framtiden, så får vi inte glömma bort att det sitter en människa av kött och blod bakom varje skärm – en människa som vi måste respektera.

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>