Kunskapsresan – utbildningsministern praktiserar på VBU Ludvika

Måndag den 17 februari praktiserar utbildningsminister Anna Ekström som lärare på Västerbergslagens utbildningsförbund, VBU, i Ludvika.

Kunskapsresan – utbildningsministern praktiserar på VBU Ludvika 1På kvällen ska ministern även tala vid återinvigningen av Sveriges största folkhögskolebibliotek Brunnsviks Bokstuga vid Brunnsviks folkhögskola.

Utbildningsminister Anna Ekström genomför nu en kunskapsresa, där hon besöker olika förskolor och skolor i alla Sveriges län för att praktisera som lärare. Kunskapsresan inleddes hösten 2019 och fortsätter under 2020. På VBU Ludvika ska ministern praktisera under en lektion i stumsvets för elever som går på Industritekniska programmet. Dalarna är det elfte länet som Anna Ekström besöker inom ramen för Kunskapsresan.

Syftet med resan är att öka kunskapen om lärares och elevers förutsättningar runt om i landet, och att uppmärksamma skolor och lärare som har arbetat framgångsrikt med att höja kunskapsresultaten. Det kan till exempel handla om satsningar som gjort att eleverna lärt sig mer, om skolor som lyckas bra trots svåra förutsättningar eller skolor som framgångsrikt skapat en trygg miljö med studiero för alla elever.

Under kunskapsresan kommer Anna Ekström att få ta del av de möjligheter och problem en vanlig lärare möter i sin vardag och delta i olika pedagogiska situationer.

Program

Tid: 13.00 Praktiserar på VBU Ludvika
Plats: Bergsgatan 17 i Ludvika

Tid: 18.00 Talar vid återinvigningen av Brunnsviks Bokstuga
Plats: Grangärdevägen 79 i Ludvika