Förskollärare och barn i Väsby utvecklar app ihop med Utbildningsradion

fohjclcsafflv3x30a8wFörskolebarn får möjlighet att arbeta med språkutveckling och matematik med hjälp av en ny app. Upplands Väsby kommun är en av två kommuner som deltar i utvecklingen av Utbildningsradions nya verktyg Tripp trapp träd. En applikation särskilt för yngre barn.
– Att använda digitala verktyg tillsammans med barnens kreativitet blir ett väldigt kraftfullt redskap som inspirerar, väcker glädje och nyfikenhet, berättar Birgitta Andrén som är förskolechef i Upplands Väsby. Både språkutveckling och matematik är exempel på områden barnen får arbeta med via appen.

Under hösten kommer en grupp barn och förskollärare från Upplands Väsby att testa en pedagogisk applikation (app) som kommunen är med och utvecklar i samverkan med Utbildningsradion. Appen är tänkt som ett verktyg för lärande som kan användas i förskolan.

– Upplands Väsby har sedan tidigare ett framgångsrikt systematiskt kvalitetsarbete inom digitalt lärande i förskolan och skolan. Det här utvecklingsprojektet stärker denna utveckling genom sitt tydliga fokus på verktyg och metoder för effektivare undervisning och lärande, säger Per Falk, IT-strateg och processledare i Upplands Väsby.

Utbildningsradions nya TV-programserie Tripp Trapp Träd riktar sig till barn i målgruppen 2-4 år, och är ett pedagogiskt magasin skapat utifrån de yngsta tittarnas behov och kunskapsnivå. I samband med programmet tas den nya appen fram och under hösten testas den med barn och förskolepedagoger i Upplands Väsby och Botkyrka kommun.

Upplands Väsby kommun ligger långt framme inom området digitalisering i förskola och skola. Olika arenor, som Väsby Lärlabb och konferensen ”Så funkar det”, ger pedagoger möjlighet att utbyta erfarenheter och utveckla sin undervisning inom digitalisering.

Post Comment