Huddinge förbereder sig för konsekvenserna av Reepalus förslag

På Grundskolenämndens möte i tisdags ställde sig Majoriteten bakom ett ordförandeförslag om att Huddinge kommun ska upprätta en beredskapsplan om Reepalu-utredningens förslag blir verklighet.

Huddinge förbereder sig för konsekvenserna av Reepalus förslag 1Reepalu-utredningen har blivit starkt kritiserad för sin bristfälliga uträkning och sin politiskt färgade verklighetsbeskrivning. PWC visar i en rapport att ca 8 av 10 förskolor och skolor skulle få klara sig med mindre än 2 % i rörelsemarginal enligt förslaget, vilket är en extremt tunn lina att balansera en hel verksamhet på.

  • Det finns en stor risk att flera fristående aktörer väljer att avveckla sina verksamheter, det måste vi vara förberedda på, säger Jelena Drenjanin (M), Grundskolenämndens ordförande.
  • Huddinge har över 2600 elever ute på fristående skolor i dagsläget. Skulle förslaget bli verklighet kan flera av dem gå miste om sina skolplaceringar, fortsätter Jelena Drenjanin (M).

Beredskapsplanen ska arbetas fram av Barn- och utbildningsförvaltningen och den ska fånga upp alla elever som räknas till Huddinge, även de som har valt en fristående aktör utanför kommunens gränser.

  • Nu är det högst oklart hur framtiden ser ut för våra elever som har valt en fristående skola. Vi måste kunna säkerställa att våra elever har en skolplacering om Reepalu-utredningens förslag blir verklighet och får det utfall PWC beskriver, avslutar Jelena Drenjanin (M)