Hem POLITIK Förtydligad läroplan ska öka jämställdheten i skolan

Förtydligad läroplan ska öka jämställdheten i skolan

Publicerat av: Redaktionen

Lika möjligheter och villkor för alla elever, oberoende av könstillhörighet, är viktigt för en jämlik skola.

Därför har regeringen beslutat om ett förtydligande av skolans jämställdhetsuppdrag i läroplanerna.

Hur skolan organiserar utbildningen, hur elever blir bemötta samt vilka krav och förväntningar som ställs på dem, bidrar till att forma deras uppfattning om vad som är manligt och kvinnligt. Därför har regeringen beslutat om ett förtydligande i läroplanen om att utbildningen och undervisningen inte ska dela upp barn och elever utifrån könstillhörighet, utan organiseras och genomföras så att alla barn och elever möts.

– Regelmässig eller slentrianmässig könsuppdelning ska inte förekomma. Förstärkningarna tydliggör också ansvaret i att arbeta för jämställdhet på alla skolor. Tillsammans med de investeringar regeringen föreslår i vårändringsbudgeten gällande sex- och samlevnadsundervisningen ger det tillfälle och ansvar att på varje skola stärka sitt arbete för jämställdhet och trygghet, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

Förtydligad läroplan ska öka jämställdheten i skolan

Gustav Fridolin

Könsuppdelad skolgång påverkar elevers lärande och utveckling. Det kan också strida mot skolans värdegrund och leda till diskriminering av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck. I enlighet med regeringens jämställdhetspolitiska mål har skolan ett ansvar att alla elever oavsett kön ska ha samma möjligheter och villkor när det gäller utbildning, studieval och personlig utveckling. Därför har regeringen även beslutat att ge ett tilläggsdirektiv till utredningen med namnet Bättre möjligheter för elever i de obligatoriska skolformerna att nå de kunskapskrav som minst ska nås.

Regeringen gör också ett förtydligande i läroplanen om att begreppen barn och elever ska användas – istället för begreppen flickor och pojkar – om det inte är motiverat för att påvisa ojämlikheter mellan kvinnor och män.

Ändringen i läroplanerna gäller för grundskola, förskoleklass, fritidshem, grundsärskola, specialskola och sameskola. Regeringen har även gett Skolverket i uppdrag att föreslå liknande förändringar för gymnasieskolan.

Förändringarna i läroplanerna gäller från och med 1 juli 2018. Utredningen ska redovisa sitt uppdrag senast 20 januari 2019.

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>