Hem Nyheter Fredrikshovs slotts skola i Stockholm och Nyköping Strand Utbildningscentrum tilldelas Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 2018

Fredrikshovs slotts skola i Stockholm och Nyköping Strand Utbildningscentrum tilldelas Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 2018

Publicerat av: Redaktionen

Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola lyfter fram förebilder för andra skolor att inspireras och lära av.

Fredrikshovs slotts skola i Stockholm och Nyköping Strand Utbildningscentrum tilldelas Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 2018 32018 års utmärkelse tilldelas Fredrikshovs slotts skola i Stockholm och Nyköping Strand Utbildningscentrum för deras föredömliga systematiska kvalitetsarbete och starka kvalitetskultur.

Årets mottagare Fredrikshovs slotts skola och Nyköpings Strand Utbildningscentrum är konkreta bevis på att ett aktivt och tydligt ledarskap ger förutsättningar för lärare att göra ett bra arbete och ha eleverna i fokus.

– Bra struktur, kultur och systematik ger förbättrade resultat över tid oavsett utgångsförutsättningar, säger Mats Deleryd, vd för SIQ – Institutet för Kvalitetsutveckling. Genom Kvalitetsutmärkelsen Bättre skola lyfter SIQ fram skolor som driver ett föredömligt kvalitetsarbete och kan fungera som förebilder för andra skolor att inspireras av. SIQ har regeringens uppdrag att stimulera och bidra till en positiv kvalitetsutveckling i alla delar av det svenska samhället.

Utmärkelserna delas ut under högtidliga former under Rikskonferensen Bättre Skola den 16 januari i Skövde, dit alla som arbetar med kvalitets- och ledarskapsfrågor i skolvärlden är välkomna.

Domarkommitténs utlåtande:

Fredrikshovs slotts skola

Fredrikshovs slotts skola är en grundskola med undervisning från förskoleklass till årskurs 9. Skolan har de senaste åren kontinuerligt placerat sig bland de fem bästa grundskolorna i Sverige.

Skolan har en hållbarhetsinriktad, kunddriven verksamhetsutveckling och uppvisar en avsevärd integration och samverkan inom olika processer. Det finns en påtaglig kvalitetskultur inom nästan alla delar av organisationen, där förbättringar genomförs löpande. Skolan har ett medvetet, strukturerat kvalitetsarbete som är starkt värderings- och resultatstyrt. Skolan visar utmärkta beständiga resultat som är relaterade till arbetssätten.

Fredrikshovs slotts skola är med sin tydliga ledning, sina kompetenta medarbetare och sitt systematiska kvalitetsarbete ett lysande föredöme och en värdig mottagare av Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 2018.

– Det är väldigt kul att få den här utmärkelsen! Våra elever har åstadkommit mycket bra resultat i många år och det känns bra att kunna visa att det inte är en slump, utan en konsekvens av ett ledarskap och väl utformade arbetssätt som är djupt rotade i våra värderingar, kommenterar Fredrikshovs slotts skolas rektor Maija Möller Grimakova. Vi vill vara ett föredöme för andra skolor och har som mål att ligga i framkant i pedagogisk utveckling, och den här utmärkelsen känns som ett tydligt bevis på att vår systematik leder oss rätt.

Nyköping Strand Utbildningscentrum

Nyköping Strand Utbildningscentrum är ett yrkesgymnasium med stort fokus på utveckling av sina elevers kompetens och kreativitet. Skolan uppvisar arbetssätt som främjar en kultur präglad av engagemang, nytänkande och förbättringar.

Skolan har engagerade ledare och medarbetare som genom uthålligt arbete utvecklar verksamheten med utgångspunkt i ett omvärldsorienterat kundperspektiv. Ledarskapet visar en medveten öppenhet, med stark tilltro till elever och medarbetare.

Skolan har under flera år arbetat systematiskt med att definiera och utveckla sina processer och arbetssätt utifrån elevernas väg genom utbildningssystemet. Att få elever att lyckas är skolans mål, drivkraft och kritiska framgångsfaktor. Ett viktigt resultat är elevernas höga anställningsgrad efter avslutad utbildning.

Sammantaget gör detta att Nyköping Strands Utbildningscentrum är en värdig mottagare av Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 2018.

– Vi är så otroligt glada och det känns som ett kvitto på flera års envist och systematiskt utvecklingsarbete att nu få Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola, säger Hannu Husa, rektor för Nyköping Strand Utbildningscentrum. Alla våra arbetssätt utgår från en djup övertygelse att våra elever ska lyckas, växa och utvecklas utifrån sina förutsättningar och personlighet. Det är så belönande att se att genom alla medarbetares engagemang, rätt ledarskap och rätt struktur går detta att åstadkomma varje dag.

2018 års domarkommitté för Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola

  • Matz Nilsson, Förbundsordförande Sveriges Skolledarförbund (ordförande i domarkommittén)
  • Per-Arne Andersson, Direktör SKL
  • Anki Bäck, Rektor Byleskolan Täby
  • Ulla Hamilton, VD Friskolornas Riksförbund
  • Lina Hultqvist, Ordförande Sveriges Elevkårer
  • Lars Sörqvist, VD Sandholm Associates AB

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>