Grundskoleförvaltningen är klar med ansökningar om skolbyten

Idag har grundskoleförvaltningen skickat beslut till alla som ansökt om att byta skola inför hösten.

Grundskoleförvaltningen är klar med ansökningar om skolbyten 1Totalt rör det sig om ungefär 2100 ansökningar i alla årskurser, både elever som av olika anledningar vill byta skola och elever som omfattades av skolvalet men inte var nöjda med placeringen de fick.

Ungefär 500 elever får nu erbjudanden om nya skolplaceringar. 360 av dessa får sitt förstahandsval. 1600 får avslag på sin ansökan, vilket innebär att de inte erbjuds en ny skolplacering.

Tidigare i våras skickade grundskoleförvaltningen ut beslut om nya skolplaceringar till de elever som hade fått en skolplats för långt från hemmet, eller av andra anledningar hade rätt till en ny skolplats. Det rörde sig då om ungefär 500 nya beslut. Dessa beslut har ingenting att göra med besluten om skolbyte som förvaltningen nu skickar ut.

– Flera elever som inte fick den skola de önskade i skolvalet har nu fått det. Samtidigt är det också många som har fått avslag på sin ansökan om skolbyte eftersom de har sökt till skolor som är fulla, säger Nils Kaiser som är tillförordnad myndighetschef på grundskoleförvaltningen.

Viktigt att vårdnadshavare svarar

De nya besluten skickas som erbjudande med post hem till vårdnadshavarna. De kan då välja om de vill ha den nya skolplatsen eller om de hellre vill behålla den de tidigare har fått beslut om. Om de inte svarar försvinner erbjudandet och den tidigare skolplaceringen gäller.

Eftersom besluten skickas hem i semestertider har grundskoleförvaltningen förlängt svarstiden till fyra veckor. Förvaltningen kommer också att göra olika kommunikationsinsatser för att säkra att vårdnadshavarna inte missar informationen. Om vårdnadshavare inte är hemma och därmed inte kan svara på erbjudandet kan de kontakta kontaktcenter på 031-365 09 60 för att få hjälp med hur de ska göra.

I samband med skolbytet har grundskoleförvaltningen också sett över elever som har fått placeringar ensamma från sin tidigare skola och elever med särskilda behov.

– Många av dem har redan erbjudits nya skolplatser. Eftersom det är fullt på många skolor kommer vi däremot tyvärr inte kunna erbjuda alla nya skolplaceringar, säger Nils Kaiser.