Lönar sig en högskoleutbildning?

En högre utbildning lönar sig –  i de flesta fall. Dock värderas vissa utbildningar högre än andra. Det visar vår rapport om lönepremie för högre utbildning.

Lönar sig en högskoleutbildning? 1Kompetensförsörjningen är en stor utmaning som Sverige står inför de närmaste decennierna, och arbetsmarknadens värdering av högskoleutbildning kan bidra till en god eller mindre god kompetensförsörjning. Därför ville vi se om det finns en lönepremie för högre utbildning, det vill säga om högre utbildning lönar sig. Vi har i vår analys dock inte tagit hänsyn till kostnaden för utbildning.

Rapporten visar:

  • Högre utbildning lönar sig inkomstmässigt i de flesta fall. Arbetsmarknaden ger alltså ett kvitto på att det lönar sig att genomgå en högre utbildning. Vår studie visar även att kvinnor har en högre lönepremie för högskoleutbildning jämfört med män.
  • De flesta utbildningar med koppling till vissa bristyrken inom offentlig sektor, som till exempel röntgensjuksköterska, specialistsjuksköterska och grundskollärare, har en positiv lönepremie.
  • Det är stor skillnad i lönepremie mellan olika examina. I botten hittas, bland andra, konstnärliga utbildningar och i toppen läkarexamen, juristexamen och utbildningar inom ekonomi.

Läs mer och ladda ner rapporten.

Läs även vår tidigare rapport om lönepremie för forskarutbildning.