Hur hantera pandemin COVID-19 utifrån ett arbetsmiljöperspektiv

Allting kan bli bättre. Det vet vi och det vet du.

Utbildning ISO/PAS 45005 – Hur hantera pandemin COVID-19 utifrån ett arbetsmiljöperspektivI en tid där världen är mitt uppe i en pandemi är det viktigt att göra det man kan för att bidra till att minska smittspridningen.

För inte så många veckor sedan släppte ISO en ny standard i detta ämne. ISO/PAS 45005 som är en guideline i hanteringen av arbetsmiljörisker i samband med COVID-19 pandemin.

Målet med standarden är att hjälpa verksamheter att hantera pandemirelaterade arbetsmiljörisker för att skydda medarbetare, kunder och andra intressenter under en pågående pandemi.

Detta är är ett viktigt ämne och därför bjuder Qvalify in till en öppen utbildning på distans i denna standard utan kostnad.

Ta chansen och förstärk er kompetens inom området och förhoppningsvis kan vi tillsammans bidra till att minska smittspridningen av Covid-19 .

——————————————————————————-

5 mars – ISO/PAS 45005 Grundkurs på distans

Du kommer genom denna kurs få grundkunskaper om innehållet i ISO/PAS 45005.

Kursen kommer att genomföras på distans via Teams.

Rätt använd så kan denna standard bidra till att minska smittspridningen i pågående pandemi.

Längd: 0,5 dagar

Kursavgift: 0 kr (vid utebliven närvaro debiteras 500kr exklusive moms)

Kursen kommer att hållas av våra uppskattade kursledare som under flera år arbetat som behöriga revisionsledare hos Qvalify AB enligt bland annat ISO 45001.

Antalet platser är begränsat så först till kvarn gäller. Anmälan som är bindande sker på vår hemsida, följ nedan länk.