Informationssäkerhet i fokus på Högskolan i Skövde

Högskolan i Skövde arrangerar nu för tredje året i rad Informationssäkerhetsdagen.

Informationssäkerhet i fokus på Högskolan i Skövde 1Den 24 oktober träffas politiker, forskare och representanter från näringslivet för att diskutera framtidens utmaningar inom informationssäkerhet.

Under oktober månad fokuseras det i Europa på data- och informationssäkerhet, då det är European Cyber Security Month. På Högskolan i Skövde uppmärksammas det lite extra den 24 oktober, då politiker, forskare och representanter från näringslivet åter strålar samman för att delta i Informationssäkerhetsdagen.

– Det är tredje året vi gör det här nu, och folk verkar verkligen ha uppskattat de här dagarna tidigare. De kommer ju tillbaka! Vi började väldigt tidigt få frågor om ifall det redan gick att anmäla sig, säger Birgitta Lindström, biträdande professor i informationsteknologi, vid Högskolan i Skövde.

Utmaningar och möjligheter i framtiden

Årets tema för Informationssäkerhetsdagen är ”Framtidens krav på informationssäkerhet – utmaningar och möjligheter”. I och med att samhället utsätts för en ökad hotbild gällande informations- och cybersäkerhet kommer också nya lagar och förordningar som ställer krav på hur organisationer ska arbeta med säkerhet. Många gånger brister hanteringen av säkerheten, samtidigt som samhällets krav kring effektivt säkerhetsarbete ökar. Dessutom förväntas organisationer vara i framkant i arbetet med ökad digitalisering.

– Vi behöver diskutera hur vi kan få ihop det här. Det är stora utmaningar, men det ger också möjligheter till ökad kvalitet och säkerhet, säger Rose-Mharie Åhlfeldt, biträdande professor i informationsteknologi, vid Högskolan i Skövde.

Ny masterutbildning

I kölvattnet från de ökade utmaningarna kring informationssäkerhet ger Högskolan i Skövde från och med höstterminen 2019 en helt ny masterutbildning i ämnet. Programmet ”Integritet, informationssäkerhet och cybersäkerhet” hade redan inför första terminen ett enormt söktryck, mycket större än vad Högskolan väntat sig.

– Vi har haft många sökande, från hela världen. Det visar bara att de här frågorna är viktiga, och att det finns ett otroligt behov efter den här kompetensen på arbetsmarknaden, säger Rose-Mharie Åhlfeldt.