Invigning av miljonsatsning på programmering i skolan

Karlstads kommun och Ljungbergsfonden satsar närmare 1,8 miljoner kronor på programmering i skolan.

Invigning av miljonsatsning på programmering i skolan 1
Invigningen av projektet bjöd bland annat på en ljusshow.

På onsdag den 6 mars var det invigning för elever och pedagoger i Sundstaaulan.

Alla högstadie- och gymnasieelever på Karlstads kommuns skolor ska tillsammans fördjupa sina kunskaper i programmering. Satsningen är möjlig tack vare Ljungbergsfondens investering på 1 762 000 kronor i det treåriga projektet.

Invigning i Sundstaaulan

Onsdag den 6 mars var det invigning för både elever och pedagoger i Sundstaaulan. På programmet stod bland annat:

  • Inspirationsföreläsning med Stefan Skoglund
  • Digitalisering och trender, framtida yrken
  • Företag visade goda exempel där programmering blir viktigt i yrkeslivet
  • Samarbete ledde till tandborstningsapp
  • Ljusshow

72 pedagoger och 2 100 elever i fokusklasser

Totalt ska 72 pedagoger engageras och fortbildas i projektet med en klass i fokus. Det innebär att cirka 2 100 elever, och minst lika många elever i övriga klasser som inte är fokusklasser, berörs av projektet via ökad kompetens hos pedagoger och via uppgifter som testas i projektet 2019-2021.

De tre kommunala gymnasieskolorna Tingvallagymnasiet, Nobelgymnasiet och Sundsta-Älvkullegymnasiet deltar. Inom grundskolan startar Rudsskolan, Norrstrandsskolan, Nyeds skola och Frödingskolan i projektet.

Elever lär av elever

Projektet ska utveckla att elever lär av elever. Gymnasieeleverna kan göra sitt gymnasiearbete med högstadieelever och därmed jobba med värdeskapande arbeten inom programmering kopplat till matematik.

Både pojkar och flickor ska inspireras att söka tekniska utbildningar och känna sig bekväm med programmeringsmiljöer.

“En kommun i framkant”

Annika Thyberg, förstelärare och matematikutvecklare, är projektledare tillsammans med Johan Windfäll.

– Kompetensen behöver nyinläras och finns inte hos pedagogerna i deras utbildning i dagsläget. Förslaget med kursplanens ändring om att programmering ska ingå i bland annat matematik antogs av regeringen vårterminen 2017 och gäller från höstterminen 2018, säger Annika Thyberg och fortsätter:

– Genom att gymnasielärare och högstadielärare jobbar kollegialt med fortbildningen så kan vi från start göra uppgifter med progression och vi arbetar med att eleverna möter programmering som växer med deras utveckling över stadierna. Investering från Ljungbergsfonden möjliggör att Karlstad kan vara en kommun i framkant och erbjuda spetskompetens inom textbaserad programmering.