Hem FORSKNING Assar Lindbeck-medaljen 2019 till Anna Dreber Almenberg

Assar Lindbeck-medaljen 2019 till Anna Dreber Almenberg

Publicerat av: Redaktionen

Assar Lindbeck-medaljen för 2019 tilldelas professor Anna Dreber Almenberg, verksam vid Handelshögskolan i Stockholm.

Priset har tillkommit för att hedra professor Assar Lindbecks mångskiftande och banbrytande nationalekonomiska forskningsinsatser och utdelas vartannat år till en svensk forskare under 45 år som gett ett signifikant bidrag till ekonomiskt tänkande och ekonomisk kunskap.

Assar Lindbeck-medaljen 2019 till Anna Dreber Almenberg

Anna Dreber Almenberg, professor i nationalekonomi vid Handelshögskolan

Anna Dreber Almenberg är född år 1981 och disputerade år 2009 vid Handelshögskolan i Stockholm. Redan år 2016 blev Dreber Almenberg utsedd till den första kvinnliga professorn i nationalekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm och innehar sedan dess Johan Björkmans Professur i nationalekonomi.

Dreber Almenberg är en internationellt framstående forskare med en anmärkningsvärd meritlista för sin unga ålder. Hennes forskning ligger inom det beteendeekonomiska fältet och forskningsansatsen är experimentell.

Forskningen har resulterat i insikter som är relevanta för ekonomiskt tänkande och till allmängiltig kunskap som är tillämpade långt utanför nationalekonomins gränser.

Viktiga bidrag till forskningen

Dreber Almenbergs forskning inkluderar viktiga studier om förutsättningar för samarbete och om könsskillnader i relationen till konkurrens. Hon har analyserat betydelsen av belöningar och bestraffningar för möjligheten att samarbeta och påvisat hur svårt det är att samarbeta i situationer där andras beteenden påverkas av slumpfaktorer. Hon har visat att det inte finns några robusta skillnader mellan hur mäns och kvinnors prestation påverkas av konkurrens och hennes forskning visar dessutom att även om män är mer benägna att utsätta sig för konkurrens i allmänhet så tycks dessa skillnader variera beroende på det precisa sammanhanget.

Ett av hennes främsta bidrag är som en drivande forskare i flera internationella projekt med syfte att systematiskt undersöka och förbättra den experimentella forskningens tillförlitlighet. Inom ramen för dessa projekt har ett stort antal vetenskapliga laboratorieexperiment inom psykologi och experimentell ekonomi replikerats för att bedöma resultatens trovärdighet. Hennes forskning har även visat att forskare som grupp är bra på att bedöma vilka studier som har låg sannolikhet att kunna replikeras. Dreber Almenbergs forskning har publicerats i de mest framstående allmänvetenskapliga tidskrifterna och i framstående nationalekonomiska tidskrifter och genomslaget i form av vetenskapliga citeringar har varit enormt både inom och utanför det nationalekonomiska fältet. För mer information om Dreber Almenbergs forskning, se https://sites.google.com/site/annadreber/

Om priset

Syftet med Assar Lindbeck-medaljen är att främja den nationalekonomiska forskningen i Sverige genom utdelandet av ett penningpris på 250 000 kronor till en ekonom som under utdelningsåret fyller högst 45 år. Priset har delats ut vartannat år sedan år 2007. Stiftelsen Assar Lindbeck-medaljen och dess verksamhet har möjliggjorts genom generösa bidrag från näringslivet, stiftelser och fonder.

Tidigare pristagare är Petter Lundborg (2017), Oskar Nordström Skans (2015), Mariassunta Giannetti (2013), Per Strömberg (2011), David Strömberg och Jakob Svensson (2009) och Tore Ellingsen (2007).

Priskommittén för Assar Lindbeck-medaljen för år 2019 har utgjorts av professor Oskar Nordström Skans (ordförande), Uppsala Universitet, professor Lena Edlund, Columbia University och professor Kjetil Storesletten, Oslo Universitet.

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>