Hem REPORTAGE Aspnässkolan i Järfälla får tummen upp av Skolinspektionen

Aspnässkolan i Järfälla får tummen upp av Skolinspektionen

Publicerat av: Redaktionen

Skolinspektionen har under en längre tid granskat Aspnässkolan som haft problem med att säkerställa rutiner och ordning då omsättningen av rektorer och lärare har varit mycket hög.

Under de senaste fjorton åren har tolv rektorer passerat och möjligheterna att bygga upp en fungerande struktur har varit små.

Anitha Sidefors tillträdde som rektor för drygt ett år sedan. Sex månader senare hade skolan klarat 6 av 7 kritiserade punkter.En återstod – det fanns fortfarande brister i ordning och studiero och skolan fick några månader på sig att rätta till problemen.

Godkänt på samtliga punkter

Aspnässkolan i Järfälla får tummen upp av Skolinspektionen

Idag har Anitha Sidefors och hennes medarbetare och elever äntligen fått det slutgiltiga beskedet.

Skolinspektionen anser att Aspnässkolan tydligt visat att samtliga problem är avhjälpta och att skolan nu på ett tillfredsställande sätt, följer alla författningskrav.
– Det känns helt fantastiskt. Alla – elever, lärare, och övrig personal har deltagit i det här arbetet. Det är svårt att beskriva hur glada och stolta vi är, säger Anitha Sidefors.

Positiv utveckling

-På bara ett år har Aspnässkolan genomfört ett enormt förändringsarbete som gett fantastiska resultat. Vi har noggrant följt den positiva utvecklingen och beskedet från Skolinspektionen är efterlängtat men också väntat med tanke på hur hårt och målmedvetet ledning, medarbetare och elever har arbetat. Alla inblandade ska känna sig oerhört stolta för det man åstadkommit på så kort tid säger Nikoletta Jozsa (L), ordförande i barn- och ungdomsnämnden.

Tydlig ledning

Skolinspektionen skriver att Aspnässkolan idag präglas av tydlig styrning och utveckling av verksamheten i enlighet med nationella mål. Utbildningen utformas så att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero.
Här finns också genomarbetade rutiner för att säkerställa att alla elever i behov av särskilt stöd får ett åtgärdsprogram och individuellt anpassat stöd, i enlighet med lagstiftningen. Skolan har också en studie- och yrkesorienterad verksamhet som tillgodoser elevernas behov av vägledning.

Trygghet och arbetsro

I Skolinspektionens senaste rapport framkommer också att samtliga elever nu uppger att de känner sig trygga på skolan och att insatta åtgärder har haft effekt.
– Vi har bedrivit ett målinriktat arbete för att skapa trygghet och studiero och motverka kränkande behandling på skolan, säger Anitha Sidefors. Vi har exempelvis infört ett rastschema med rastaktiviteter och en rastbod för utlåning av lekmaterial. Därtill ansvarar elever i årskurs 5 för rastaktiviteter ett par gånger i veckan.
– Vi har också en ökad vuxennärvaro på skolan, både inomhus och utomhus vilket skapar trygghet för eleverna, säger Anette Buckard, biträdande rektor.

Parallellt med detta arbetar skolan systematiskt med gemensamma förhållningssätt.
– Vi arbetar efter tydliga ordningsregler med åtgärdstrappa och startar upp terminerna med värdegrundsdagar för att hålla alla informerade om skolans syn på kunskap, lärande och uppträdande, säger Anitha Sidefors.

Eleverna känner sig gladare

– Det är ett bättre klimat på lektioner och raster. Eleverna verkar gladare och känner sig mer trygga. Nu kommer vi att fortsätta vårt arbete. Aspnässkolan ska bli en av Järfällas bästa skolor. Men först ska vi fira! säger Anitha Sidefors.

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>