Lärare Eva Lindahl mottog pris vid Vitterhetsakademiens högtidssammankomst

Läraren Eva Lindahl, De Geergymnasiet i Norrköping, mottog pris för berömvärd lärargärning inom skolväsendet vid Kungl. Vitterhetsakademiens högtidssammankomst i Riddarhuset den 20 mars.

Lärare Eva Lindahl mottog pris vid Vitterhetsakademiens högtidssammankomst 1
Eva Lindahl, De Geergymnasiet i Norrköping, mottar pris av preses Anders Cullhed vid Kungl. Vitterhetsakademiens högtidssammankomst 20 mars.

Preses Anders Cullhed delade ut priset.

Prissumman är 50 000 kr. Dessutom får De Geergymnasiets bibliotek 20 000 kr.

Enligt motiveringen har Eva Lindahl ett elevfokus utöver det vanliga. Hennes kreativa historieundervisning fångar, utmanar och utvecklar eleverna med varierade metoder som rollspel, digitala redskap och undersökande arbetssätt. Hon driver också frågor om demokrati och rättvisa, alltid med elevens bästa i fokus.