Lek och lär med Skoltavlan

Skoltavlan är en plattform som är till för att skapa och dela interaktivt undervisningsmaterial.

Lek och lär med Skoltavlan 1Genom att de nu också erbjuder eleverna en talsyntes öppnar det upp möjligheten för en mer bimodal inlärning där fler har möjligheten att ta till sig av det digitala materialet. ReadSpeaker tog kontakt med Erik Truedsson, psykolog på LäraMer för att be honom svara på några frågor om hur de resonerar kring just tillgänglighet:

Hur jobbar ni med tillgänglighet?

– LäraMera & Leripa har de senaste åren utvecklat en rad populära appar för elever med särskilda behov. Lärare har ofta kontaktat oss med oerhört kreativa och inspirerande idéer för appar. Utifrån detta föddes idén om att skapa en plattform där lärare själv skulle kunna skapa och dela interaktivt undervisningsmaterial anpassade efter just deras elever. Vi är nu så stolta över att kunna lansera Skoltavlan, en plattform där lärare kan skräddarsy allt material efter sina elevers behov.

Vad ser ni för nytta med att talsätta er digitala material?

– Med talsyntes får lärare möjlighet att anpassa eller skapa eget interaktivt material med tal. Detta är i synnerhet viktigt för att kunna skapa pedagogisk material till yngre elever samt elever med särskilda behov.

Varför valde ni ReadSpeaker?

– ReadSpeaker erbjuder en talsyntes av mycket hög kvalité vilket är centralt om det ska fylla en funktion i undervisning. Vidare så har talsyntes varit mycket smidig att lägga till i vår produkt, från första kontakten med ReadSpeaker till att vi hade talsyntes i Skoltavlan tog inte mer än 3 veckor.