AI och virtuell programmering på NTI Gymnasiet i Kristianstad

NTI Gymnasiet i Kristianstad låter eleverna testa AI och programmering genom ett nytt samarbete med näringslivet.

AI och virtuell programmering på NTI Gymnasiet i Kristianstad 1
Linnea Andersson från ÅF Pöyry föreläser för eleverna på NTI Gymnasiet Kristianstad.

I veckan hade skolan besök av ÅF Pöyry som föreläste och genomförde en workshop tillsammans med eleverna.

– Syftet med projektet är att öka gymnasieelevernas förståelse för AI, men också att eleverna får se en annan sida av programmering och logik, berättar David Andersson, lärare i webb och programmering på NTI Gymnasiet i Kristianstad.

Skolan har under tre tillfällen haft besök av programmerare från yrkeslivet som föreläst om AI och lett workshops i visuell programmering med eleverna.

Linnea Andersson från företaget ÅF Pöyry besökte skolan för att föreläsa för eleverna. Efter en genomgång av modellering fick eleverna själva koda algoritmer under en workshop.

– Det är kul och viktig att sprida kunskap vidare, så jag är väldigt glad att jag fick chansen att komma till NTI gymnasiet i Kristianstad, säger Linnea Andersson från ÅF Pöyry. -Eleverna var överlag mycket öppna och hade inga problem med att ställa frågor, vilket gjorde att det blev bra diskussioner.

– Just AI är väldigt hett inom programmering och IT-branschen i allmänhet, så det ingår i vårt arbete att sträva efter teknik i samtiden, säger David Andersson. -Vi hoppas dessa samarbeten ska öka elevernas motivation och förståelse för möjligheterna med programmering.