Lyckas med värdegrunds-sfi

Gratis läromedel från Folkuniversitetet hjälper lärare att förena värdegrundsarbete och undervisning mot kursmålen inom svenska för invandrare.

Lyckas med värdegrunds-sfi 1
Värdegrunds-sfi har tagits fram av Osborn Bladini, Ulrika Haglund, Karin Håkansson, Linnea Martinsson och Hanna Damber som är sfi-lärare på Folkuniversitetet i Göteborg. Foto: Harald Nilsson

Det finns en seglivad myt som säger att det är lugnt i sfi-klassrummet så länge läraren undviker tabuområden som sex, religion och politik. Samtidigt står det i läroplanen att vuxenutbildningen ska främja förståelsen för andra människor och skapa möjlighet till samtal om värderingar.

En ny studie från Institutet för Framtidsstudier visar att utomeuropeiska migranter känner sig hemma i Sverige. Utbildning är en nyckelfaktor som gör deras värderingar mer lika övriga svenskars. Men det är stora skillnader i synen på till exempel familjerelationer och sexualitet.

Frågan är om det går att förena värdegrundsarbete med ordinarie undervisning mot kursmålen inom svenska för invandrare? Folkuniversitetet Göteborg startade ett samverkansprojekt med Göteborgs Stad för att ta reda på svaret.

– Ett av målen var att eleverna skulle träna språkliga färdigheter i kombination med att de reflekterade kring förståelse för andra människor och tränade sin förmåga till inlevelse, säger Osborn Bladini, utbildningsledare.

– Ett annat mål var att skapa en fristad för ordet. Det gällde att få eleverna att våga ta ställning och visa vad de tycker, men ändå förmedla respekt för varandras åsikter, fortsätter han.

Med facit i hand fungerar värdegrunds-sfi. Eller som en av eleverna sa:

”Vi har lärt oss djupt och vi fick chans att prata djupt.”

Läromedlen som togs fram i projektet kan användas kostnadsfritt av alla sfi-lärare som är nyfikna och vill testa värdegrunds-sfi.