Malmös förskolor stärker arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck
Hem SKOLNIVÅFÖRSKOLA Malmös förskolor stärker arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck

Malmös förskolor stärker arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck

Publicerat av: Redaktionen

På onsdagens möte beslutade förskolenämnden att sätta in en rad åtgärder för att stärka förskolornas arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck.

När förskolenämnden samlades på onsdagen fattades beslut om att genomföra totalt 14 insatser, åtgärder och typer av samverkan för att stärka arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck. Dessa insatser börjar nu omgående att genomföras i Malmös kommunala förskolor.

Bakgrunden är en granskning som Malmös stadsrevision genomfört och som presenterades för nämnden i februari. Granskningen pekade på brister i arbetet mot hedersförtryck.

Förskoleförvaltningen fick därför i uppdrag att ta fram förslag på åtgärder för att stärka arbetet utifrån stadsrevisionens rekommendationer.

Bland annat ska förvaltningen fokusera ytterligare på kompetensutveckling kring hedersrelaterat våld och förtryck. Denna kunskap ska nå ut till alla de pedagoger som arbetar närmast barnen. Samverkan med socialtjänsten kommer också att fördjupas för att stärka skyddsnätet för barnen i Malmö stads förskolor. Dessutom ska stödet till personalen kring orosanmälningar förbättras, och kompetensen kring orosanmälningar höjas om det finns behov.

Utöver det kommer samtliga förskolor att införa en modell som heter Trygga barnet. I korthet är det en modell som används för att identifiera behov och ge barn och föräldrar samordnad hjälp och stöd tidigt. Målet är att säkerställa alla barns och ungas rätt till trygga och goda uppväxtvillkor. Modellen har införts som pilotprojekt på två förskolor under 2023. Under 2024 införs modellen på 73 förskolor, och 2025 ska samtliga förskolor ha infört den.

Malmös förskolor stärker arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryckMalmö stads förskolor arbetar sedan flera år tillbaka långsiktigt och systematiskt för att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck som en del av grunduppdraget. Malmö stad har bland annat tagit fram stöd- och utbildningsmaterial till förskolepersonalen och genomför kompetensutvecklingsinsatser för personal på alla nivåer. Det finns också specialistkompetens kring heder inom arbetsmarknads- och socialförvaltningen som är tillgänglig för förskolorna.

Detta är en av flera former av samverkan mellan de två förvaltningarna kring frågan. Det pågår sedan tidigare även ett arbete med att utveckla och anpassa det övergripande stödet till förskolorna. Dessa tidigare beslutade insatser fortsätter som planerat.

– De åtgärder vi nu har fattat beslut om kommer att ge effekt både här och nu och på lång sikt för att barn i Malmös förskolor ska få växa upp fria från hedersrelaterat förtryck och våld. Vi kommer nu att följa upp och utvärdera arbetet månad för månad för att säkerställa att förskolan uppnår de önskade effekterna av insatserna, och justera dem vid behov, säger Mohamed Yassin (MP), ordförande i förskolenämnden.

– Hedersrelaterat förtryck och våld är samhällsproblem som måste förebyggas och motverkas på alla nivåer. Förskoleförvaltningen kommer att förstärka sitt arbete genom att bland annat säkerställa god kompetens bland medarbetarna. Varje barn ska växa upp tryggt, säger Zinaida Kajevic (S), vice ordförande i förskolenämnden.

– Det är viktigt att staden agerar när friheten begränsas. Därför vidtar nämnden ytterligare åtgärder mot hedersrelaterat förtryck i Malmö. Genom 14 innovativa insatser och samarbete med socialtjänsten stärker vi barns rättigheter och frihet, understryker varje individs värde och bekämpar strukturer som begränsar friheten. Vi är engagerade i att skapa en trygg miljö där alla barn kan växa upp fria och forma sina egna liv, säger Leon Nawrot (L), ledamot i förskolenämnden.

 

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>