Sex MDH-forskare möter 1 200 gymnasieelever

Hur ser säkerheten ut kring information vi delar med oss av på internet?

Sex MDH-forskare möter 1 200 gymnasieelever 1
Under Science@MDH kommer sex forskare att dela med sig av sin kunskap till tusentals elever. Foto: Kim Norman

I vilken grad konsumerar ungdomar porr? Och varför är det så viktigt att alla elever ges möjlighet att lära sig matematik? Det är några av de forskningsområden som tusentals gymnasielever kommer att få information om under Science@MDH, som är en årlig dag som genomförs på Mälardalens högskola (MDH) och som syftar till att visa upp vilket värde forskningen har för samhället.

Gymnasieeleverna kommer även att få ta del av forskning kopplat till hur företag bättre rustar sig för ekonomiska kriser, och vad företag behöver göra för att möta kunders nya krav på hållbarhet, samt vad MDH:s forskare gör för att bidra till en friskare värld.

Science@MDH är en populärvetenskaplig dag då cirka 1 200 gymnasieelever bjuds in till MDH både i Eskilstuna och Västerås. Gymnasieeleverna får kunskap om hur forskning utvecklar och utforskar människan, regionen och världen. Syftet är inte bara att visa upp det värde och nytta forskningen har för samhället utan även visa att det kan vara ett spännande yrke att forska.

Science@MDH hålls i Västerås tisdagen den 20 november och i Eskilstuna den 21 november. Rasmus Åkerblom, med erfarenhet av vetenskapsredaktioner för såväl radio som tv, är moderator och guidar eleverna genom föreläsningspassen.

Välkommen!

Energi, teknik och matematik

20 november kl. 09.00 – 10.30 Västerås, MDH, Högskoleplan 1, sal Omega R-huset
21 november kl. 13.00 – 14:30 Eskilstuna, MDH, Drottninggatan 12, sal Aula Collegium

  • Aida Causevic, forskare inom datavetenskap
  • Eva Nordlander, forskare inom energiteknik
  • Jannika Lindvall, forskare inom matematik didaktik

Ekonomi, samhälle och kultur

20 november kl. 13:00-14:30 Västerås, MDH, Högskoleplan 1, sal Omega R-huset
21 november kl. 09.00 – 10.30, Eskilstuna, MDH, Drottninggatan 12, sal Aula Collegium

  • Anders Fundin, forskare inom kvalitetsutveckling
  • Magdalena Mattebo, forskare inom vårdvetenskap
  • Annoch Hadjikhani, forskare inom företagsekonomi