Mer EU-pengar till svenska skolor

Nästa år har förskolor, skolor, yrkes- och vuxenutbildningar chans att söka drygt 180 miljoner kronor för kompetensutveckling, utlandspraktik och internationella samarbetsprojekt.

Mer EU-pengar till svenska skolor 1 — Det är en kraftig ökning jämfört med i år, säger Ulf Melin, generaldirektör för Universitets- och högskolerådet (UHR) som fördelar pengarna.

Pengarna delas ut inom Erasmus+, som är EU:s program för internationellt samarbete inom utbildning, ungdom och idrott. Inför 2018 ökar budgeten för skolor, yrkesutbildningar och vuxenutbildningar med över 30 miljoner kronor jämfört med i år.

— Det är viktigt att elever och lärare får möjlighet att utbyta erfarenheter med andra länder. Internationella projekt stärker skolans kvalitet och vi hoppas nu att många förskolor, skolor och andra organisationer tar chansen att söka, säger Ulf Melin.

Möjligheter inom Erasmus+  

Via Erasmus+ kan förskolor, skolor, yrkes- och vuxenutbildningar söka bidrag för att:

  • Erbjuda lärare och annan personal möjlighet till kompetensutveckling i andra länder i Europa. Det kan handla om att delta i kurser, erfarenhetsutbyten, undervisningsuppdrag och om att skugga europeiska kollegor i arbetet.
  • Ge elever på gymnasieskolans yrkesprogram och studerande på yrkeshögskoleutbildningar möjlighet till praktik på arbetsplatser i andra europeiska länder.
  • Genomföra samarbets- och utvecklingsprojekt tillsammans med skolor, förvaltningar, högskolor och andra organisationer i Europa. 
  • För skolor finns det från och med 2018 större möjligheter att resa och göra utbyten med elever.

Sista ansökningsdag till Erasmus+ 2018 är den 1 februari (elevpraktik och personalutbyten) och den 21 mars(samarbetsprojekt).