NE lanserar lättlästa läromedel

Nu påbörjar NE ett omfattande tillgänglighetsarbete där 16 av bolagets mest populära läromedel också får en lättläst version.

NE lanserar lättlästa läromedel 1
Till höstterminen lanseras 16 lättlästa läromedel för elever med behov av texter på enkel svenska

De lättlästa digitala läromedlen kommer att vara tillgängliga för eleverna redan till höstterminen.

Lättlästa läromedel är ett komplement till digitala läromedel från NE och arbetas fram av Ulla Bohman och Laura Mendez Edkvist, två av Sveriges främsta experter på lättläst och tillgänglighetsanpassning.

– NE ligger helt rätt i tiden med satsningen på lättlästa läromedel när efterfrågan på läromedel på enkel svenska ökar. Det är med stolthet jag deltar i det här projektet för att tillgängliggöra läromedel från NE för fler elever. Jag är övertygad om att satsningen kommer att göra skillnad för många, säger Laura Mendez Edkvist, språkgranskare med bakgrund som redaktör och förlagschef för LL-förlaget.

Lättlästa texter är korta och innehåller ett direkt och vardagligt språk.

Tilltalet är personligt och texten undviker främmande, svåra, långa och abstrakta ord. Behovet av lättlästa texter är utbrett och omfattar inte endast barn som håller på att lära sig läsa. Elever med dyslexi, koncentrationssvårigheter och språkstörningar samt elever med en annan språklig och kulturell bakgrund gör att gruppen med behov av lättlästa läromedel är stor.

– När språkliga svårigheter hindrar inlärningen är det naturligt för oss på NE att också ge ut läromedel på lättläst svenska. Rätten att lära sig är en demokratifråga. Det är viktigt att alla elever ges möjlighet att få den allmänbildning som krävs för att förstå och delta i samhällsdebatten, kommenterar Fredrik Bengtsson, vd på NE.