Vinnova satsar på programmering i skolan

Vinnova satsar på programmering i skolan. Vinnova, den statliga innovationsmyndigheten, satsar 998 000 kronor på projektet Kodstart som ska underlätta för lärare att använda sig av programmering och digitalt skapande i skolan.

Kodstart drivs av den ideella föreningen Kodcentrum och har som mål att ta fram en modell för hur lärare i årskurs 4-5 ska kunna föra in programmering och digitalt skapande i undervisningen, inom ramen för nuvarande läroplan och skolämnen.

– Det finns ett stort intresse bland lärare för att använda programmering i undervisningen. Med Vinnovas stöd kan vi nu hjälpa dem att väcka nyfikenheten för programmering hos ännu fler barn, säger Emelie Dahlström, Generalsekreterare för Kodcentrum. kodcentrum

Kodstart ska skapa förutsättningar för en digital demokrati genom en skola som rustar barn och unga för att aktivt kunna delta i och bidra till dagens och framtidens digitala samhälle.

Kodstarts modell innehåller bland annat en kompetenshöjande workshop för lärare, lärarhandledningar och elevuppgifter med samhällsförankrade och problemlösande uppdrag.

Projektet genomförs tillsammans med svenska IT-företag som Spotify, Informator, EdQu, Obviuse och grundskolan Vittra Brotorp.

– Alla barn ska ha samma möjlighet att förstå och kunna påverka digitala tjänster i dagens samhälle. Här tror vi att det är viktigt med en samverkan mellan näringsliv, skola, ideell och offentlig sektor, säger Katarina Berg, VP Global HR på Spotify.

Tillsammans med EdQu ska projektet även ta fram en prototyp för digital utvärdering. På så sätt kan projektet mäta elevernas och lärarnas kunskapsutveckling inom digital kompetens, datalogi och programmering.

 

Post Comment