Regeringens vårbudget slag mot Stockholms konkurrenskraft och skola

Regeringens vårbudget slag mot Stockholms konkurrenskraft
Lotta Edholm, oppositionsborgarråd.

Regeringen senarelägger medel till lågstadiet (658 miljoner), skär kraftigt i kvalitetssatsningarna i högre utbildning (303 miljoner). Ett efterlängtat förslag om bättre förutsättningar för växande företag att använda sig av personaloptioner lyser också med sin frånvaro. Liberalerna i Stockholm kritiserar att några av de allra viktigaste faktorerna för tillväxt och utvecklingskraft får stå tillbaka i budgeten.

–  Om Stockholm ska kunna växa och locka till sig talang krävs att regeringen för en politik som värnar och ökar förutsättningarna för vår utvecklingskraft. Tyvärr ser vi att man drar bort resurser både från skolan, den högre utbildningen och underhållet av vår infrastruktur. Positiva skattereformer för våra tillväxtföretag saknas. Det är raka motsatsen till vad som behövs, säger Lotta Edholm, oppositionsborgarråd.

–   Stockholm behöver ett liberalt ledarskap för skolan, bostadsbyggandet och företagarpolitiken, säger Lotta Edholm, oppositionsborgarråd.

Post Comment