Ingen skola blir bättre än sina lärare och det är viktigt att göra läraryrket ett yrke för framtiden. Dagens skolbänkar fylls av morgondagens förmågor, men om 20 år kan situationen se helt annorlunda ut.

I sin rapport ”Saknad! Uppmärksamma elevers frånvaro” presenterar Utbildningsdepartementet att det förväntas stå 50 000 katedrar tomma till följd av att det inte finns tillräckligt med lärare. Handelskammaren vill därmed med sin tävling Sveriges bästa lärare, uppmärksamma lärare med förmågan att inspirera, engagera och entusiasmera.

Vet du vem vi söker? Berätta för oss!

Vem blir Sveriges bästa lärare 2017?

Skicka din nominering till skola@handelskammaren.com, med följande information:
– Vem är läraren och vilken skola jobbar hon/han på?
– Vad är det som gör läraren värd att nominera?

Alla är välkomna med en nominering fram till den 7 maj. Vinnaren kommer sedan att ta emot sitt pris på Handelskammarens årsmöte den 1 juni.

Följ kampanjen på facebook.com/lararprisetoch på twitter.com/lararpriset