Hem PÅ GÅNG Skolplattform Stockholm

Skolplattform Stockholm

Publicerat av: Redaktionen

Vad menas med Skolplattform Stockholm?

Skolplattformen – ett nytt it-baserat verksamhetssystem minskar lärarnas administrativa arbete och bidrar till att pedagogerna får mer tid till elevens lärande. Den nya skolplattformen ska också förse förskolan och skolan med bättre pedagogiska verktyg och effektivare administrativa rutiner.

Skolplattform Stockholm är ett projekt i Stockholms stad som har i uppgift att utveckla en gemensam utbildningsplattform för samtliga skolformer: förskola, grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning, yrkeshögskola och SFI. Skolplattformen kommer ersätta äldre system som Bosko, Hanna, Fronter och Skolwebb. Till plattformen går det även att koppla på e-tjänster, appar och digitala läromedel. Utbildningsförvaltningen arbetar tillsammans med samtliga stadsdelsförvaltningar och arbetsmarknadsförvaltningen i projektet.

Varför behövs en ny skolplattform?

Skolans verksamhetssystem är omoderna och befintliga avtal går inte längre att förnya. De många olika skolsystemen som finns idag, till exempel Bosko, Hanna, Skolwebb och Fronter behöver därför ersättas. Dessutom behöver de administrativa systemen anpassas till moderna analys- och rapporteringsverktyg. Leverantörer som ska utveckla skolplattformens olika delar har därför upphandlats.

Vad är målet med skolplattformen?

Det övergripande målet är att nå Stockholms stads vision till 2030 om att vara en världsledande kunskapsregion.

Skolplattform Stockholm ska uppnå fyra mål:

  1. Ökad delaktighet för vårdnadshavare och elever genom bättre insyn i planering, uppföljning och utvärdering.
  2. Individuell anpassning för eleven genom ökade möjligheter till en samlad bild av barnets och elevens behov och situation.
  3. Mobilt arbetssätt för både elever och pedagoger genom att de får tillgång till verktyg och program som är oberoende av plattform, tid eller rum samt möjliggöra ett mobilt arbetssätt för pedagoger.
  4. Effektivt it-stöd genom färre manuella rutiner och minskad administrativ börda i det vardagliga arbetet.

Vad ingår i skolplattformen?

I skolplattformen ingår både administrativa och pedagogiska funktioner som består av fem moduler:

  • Pedagogiskt material (digitalt skapande och hantering av material).
  • Pedagogiskt genomförande (planering, genomförande, bedömning och utvärdering).
  • Hantering av elevdokumentation.
  • Hantering av frånvaro och närvaro.
  • Barn- och elevregister.

Tanken med ett moduluppbyggt system är att det ska gå att byta ut delar i skolplattformen när ny teknik blir tillgänglig. Det kommer att ge staden större frihet och ett flexibelt system.

Vad blir bättre med skolplattformen?

Skolplattformen kommer att ge elever och vårdnadshavare ökad delaktighet och trygghet. En sammanhållen skolplattform frigör också tid för undervisning för lärarna och möjliggör nya metoder och arbetssätt i skolan.

När blir skolplattformen klar?

Stockholms stad har under 2014 upphandlat leverantörer vars uppdrag är att utveckla skolplattformens olika delar. Skolplattformens delar kommer att införas successivt och föregås av tester och piloter i utvalda skolor. En stor del av skolplattformen kommer att finnas tillgänglig läsåret 2016/17.

Om Skolplattform Stockholm

Projektet startade i mars 2012. Tillsammans med arbetsmarknads-förvaltningen och samtliga stadsdelar har en styrgrupp och en operativ styrgrupp tillsats. Ett omfattande förarbete till upphandlingen genomfördes under drygt ett år. Ett hundratal personer från förskolan och skolan involverades i arbetet med att kartlägga och bearbeta krav och önskemål på skolplattformens funktioner. Upphandlingsarbetet avslutades i februari 2014 och nu har processen med det tekniska och verksamhetsmässiga införandet påbörjats.

Frågor och kontakt

skolplattform@​stockholm.se

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>